anlasmali bosanma protokolu ornegi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Aile hukukunun temel uyuşmazlığını oluşturan boşanma davalarını en hızlı ve etkili bir şekilde sonuca götürmeyi başaran anlaşmalı boşanma protokolü örneği metnimizi sizlerle buluşturmak istedik. Çekişmeli boşanma sürecinin bir çok stresini geride bırakmanızı sağlayacak bu yolda, haklarınızın tam olarak korunduğu ve her detayın düzenlendiği bir protokol ile hareket etmek her aşamada sizlere kolaylık sağlayacaktır.

BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR            :  1-  İsim Soyisim TC (Bundan Böyle “Kadın Eş” olarak adlandırılacaktır.)

2-  İsim Soyisim TC (Bundan Böyle “Erkek Eş” olarak adlandırılacaktır.)

 

BOŞANMA HUSUSU:

Her iki taraf da TMK 166/3 uyarınca boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir. …. Tarihinde evlenen taraflar açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ……. Tarihinde işbu anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamışlardır. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktır.

 

KONU                       :

Taraflar kendi iradeleri ve ortak karar ile taraflardan ……….. ‘nın boşanmak için işbu anlaşma protokolü ile birlikte mahkemeye müracaat edecek ve diğer taraf TMK 166/3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini kabul edecektir.

 

VELAYET HUSUSU:

Tarafların 18 yaş altında 1 müşterek çocukları bulunmaktadır.  ……… tarihinde doğumlu …… velayeti anne ………’ya bırakılacaktır.

Kendisine velayet bırakılmayan baba ……… müşterek çocukla şahsi münasebeti aşağıda yer alan zaman diliminde ve belirtilen şekilde olacaktır;

–Müşterek çocuk ile baba her cumartesi yatılı olmayacak şekilde ve velayeti bırakılan annenin uygun göreceği bir yerde sabah 10’dan akşam 19’a kadar şahsi münasebet kurulabilecektir.

–Bayram ve özel tatil günlerinde (sömestır, yaz tatili); Dini bayramların 3. Günü sabah 10’dan 4. Gün 12’ye kadar, sömestır tatilinin ikinci haftasında 5 gün yatılı olacak şekilde ve yaz tatilinde 15 gün yatılı olacak şekilde şahsi münasebet kurabilecektir.

 

NAFAKA HUSUSU            :

Taraflar gerek yoksulluk gerekse de iştirak nafakası hususunda aşağıdaki şartlar doğrultusunda anlaşmışlardır;

 

a) Yoksulluk Nafakası Bakımından: Erkek Eş, Kadın Eşe kararın kesinleşmesinden itibaren her ay ….. TL yoksulluk nafakası ödeyecektir. Bu yoksulluk nafakası Kadın Eş’in tekrar evlenmesiyle kesilecektir. Bu durumu Kadın Eş ve Erkek Eş kabul ve de taahhüt etmektedir.

 

b) İştirak Nafakası Bakımından: Erkek eş, müşterek çocuk …… adına kararın kesinleşmesinden itibaren her ay ….. TL iştirak nafakası ödeyecektir. Ayrıca Erkek Eş bu iştirak nafakasına ek olarak müşterek çocuğun tüm eğitim öğretim giderlerini de ( okul eğitim bedeli, ulaşım, yemek, kıyafet, kitap vs ) ödeyecektir.

Yukarıda belirtilen her iki nafaka da ………… IBAN numaralı ……. Bankanın Kadın Eş adına olan hesabına her ayın en geç 10. Gününe kadar ödeyecektir.

Yukarıda belirtilen nafaka bedelleri her yıl ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranında artırılacaktır. Bu durumu taraflar kabul ve de taahhüt etmektedirler.

 

TAZMİNAT HUSUSU       :

a) Davacı, davalı ve de müşterek çocuğun oturması için alınacak gayrimenkul için TMK 174 uyarınca maddi tazminat adı altında …….. TL ödemeyi kabul ve de taahhüt etmektedir.

 

b) Davalı tarafından kullanılan … plakalı … model araç davacının Üzerine kayıtlıdır. İş bu araç davanın kesinleşmesinden itibaren bir hafta içinde davalı üzerine devir edilecektir. Bu durumu davacı kabul ve de taahhüt etmektedir.

Taraflar bu belirtilen şartlardan başka maddi ve manevi tazminat adı altında birbirlerinden iş bu dava ve de ileri dönük olmak üzere tüm tazminat taleplerinden feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

 

MAL REJİMİ TASFİYESİ HUSUSU:

……… kısımlar paylaşılacaktır. …….. Mallar Kadın eş ….. adına tescili yapılacaktır.

Tarafların yukarıda sayılan hususlar dışında birbirlerinden karşılıklı olarak katılma alacağı, değer artış payı ve de mal rejimi tasfiyesine yönelik tüm dava ve haklarından iş bu davada ve ileriye dönük olmak üzere karşılıklı olarak feragat etmektedirler. Bu durumu taraflar kabul ve de taahhüt etmektedirler.

 

ZİYNET EŞYASI HUSUSU:

Düğünde takılan ……. çeyrek altın Kadın Eş’e bırakılacaktır.

Taraflar tüm ziynet eşyaları hakkında yukarıda açıklanan şartlarda anlaşmışlardır. Tarafların ziynet eşyası konusunda başkaca talepleri yoktur.

Tarafların İş bu davada ve de ileriye dönük olmak üzere ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt etmektedirler.

 

AİLE KONUTU                  :

Taraflar, evlilik birliği süresince birlikte yaşamış oldukları aile konutunda, Kadın Eş ……. ‘nın oturacağı konusunda anlaşmışlardır.

Buna göre Erkek Eş …… adına düzenlenmiş aile konutuna ait kira sözleşmesinin ……… adına yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

MÜŞTEREK BORÇLAR  :

Tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları borcun konusu aşağıda belirtildiği gibidir;

……

Yukarıda belirtilen nedenlerle taraflarca evlilik birliği içerisinde müşterek olarak edinilen borcun toplam tutarı ….. TL’ olup, sözleşmenin imzalandığı tarihte ödenmesi gereken borç tutarı …….. TL’dir.

Kalan borç tutarının ödemelerini Erkek Eş …..  üstlenecektir.

 

SOYADI KULLANIMI      :

Erkek taraf kadının kendi soyadını kullanmasına izin verirse yazılır. Yoksa gerek yok.

 

EŞYALAR HUSUSU          :

Erkek Eş, yaşanılan ortak konuttaki özel eşyalarını alacak olup geri kalan eşyalar Kadın Eş’e bırakılacaktır. Kadın Eş’in ortak yaşanılan konuttan istediği tüm eşyaları alma hakkının olduğunu Erkek Eş kabul ve de taahhüt etmektedir.

Taraflar, başkaca birbirlerinden eşyalar hususunda da talepleri olmadığını iş bu dava da ve de ileriye dönük olmak üzere kabul ve de taahhüt etmektedirler.

 

VEKÂLET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekâlet ücreti talep etmeyeceklerdir.

 

SONUÇ                                 :  Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, iş bu PROTOKOL Mahkeme dosyasına sunulmak üzere taraflarca hazırlanıp okunmuş ve uygun bulunmuş olup 4 nüsha karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Tarih: …./03/2022

 

                İSİM SOYİSİM                                   İSİM SOYİSİM

Not: İşbu anlaşmalı boşanma protokolü örneği metnimiz genellikle karşılaşılan durumlar ışığında tecrübelerimizle hazırlanmıştır. Ancak her evliliğin durumları ayrıca değerlendirilerek protokol hazırlanmalıdır. Bu nedenle uzman bir avukat eşliğinde anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamanızı tavsiye ederiz. Lütfen Avukatlarımızla iletişim ksımında yer alan bilgilieri kullanarak ulaşınız.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği metnimiz sayesinde protokolünüzü hızlıca hazırlayabileceğiniz gibi süreç içerisinde merak edilen soruların cevabını da Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?  başlıklı yazımızdan edinebilirsiniz. Ayrıca protokolü hazırlarken yaşamış olduğunuz uyuşmazlıklar sonrası anlaşmalı boşanma sürecinden vazgeçtiyseniz Boşanma Davası Dilekçesi Örneği başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir