veraset ilami nedir

Veraset İlamı Nedir? Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset İlamı Nedir? Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı  yani mirasçılığa ilişkin işlemlerin başlaması için en önemli belge konumunda olan ve bu konu ile ilgili merak edilen tüm soruları bu başlık altında cevaplayacağız. Veraset, kelime anlamı mirasta hak sahibi olma veya mirasçılık olarak adlandırılmaktadır. Veraset ilamı belgesi mirasçılığa ilişkin resmi niteliği bulunan belge demektir. Anılan belge ile mirasçılığa ilişkin bilgiler kesinleşmiş olduğundan, mirasçılığa bağlı tüm işlemlere bu aşamadan sonra başlanabilecektir. İlamda mirasçılara ilişkin bilgiler ile birlikte miras payları da yer alacaktır. İlam, mahkeme aracılığı ile alınabileceği gibi noter aracılığı ile de alınabilecektir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı 4721 Sayılı Türk Medeni KanunuMirasçılık Belgesi” başlıklı 598. Maddesi “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. 

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.” Hükmü amirdir.

Anılan hüküm doğrultusunda anlaşılacağı üzere sorumuza; yasal mirasçıları belirlemeye yarayan hukuki yold cevabını vermek doğru olacaktır. Halk dilinde mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan ilam, yasal mirasçı olan kişilerden herhangi birisinin ilgili yerlere başvurusu neticesinde verilebilecektir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı yasal mirasçı olduğunu düşünen kişi veya kişilerin mirasçılık belgesi almak için yasal yollara başvurarak gerekli masrafları yatırması yeterli olacaktır. Diğer hukuki yollardan farklı olarak, herkese ayrı ayrı tebligat yapılmasına gerek olmayan bir yoldur. Yasal mirasçılardan herhangi birisinin, sulh hukuk mahkemesine, HMK hükümlerinde yer alan şartları taşıyan bir dilekçe ile başvuru yapması veya notere başvurması durumunda mirasçılık belgesi verilecektir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

TMK m. 598’de açıkça düzenlenmiş olduğu üzere mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesinden veya noterden alınabilecektir. Yasal mirasçı olduğunu düşünen kişinin mahkemeye dilekçe ile notere ise nüfus cüzdanı ve ölüm belgesi ile başvuru yapması yeterli olacaktır. Bu iki farklı yoldan mahkemeye başvuru, ilgili mahkemenin yoğunluğuna göre 1-4 hafta sürebilecektir. Ancak notere yapılan başvuruda ise anında alınabilecektir. 2021 yılı fiyatlandırmalarına bakıldığında mahkemeden ilamı almak notere oranla 100-120 TL dolaylarında daha ucuz olmaktadır.

Veraset İlamı Gerekli Belgeler

Veraset ilamı gerekli belgelerinizin tam olması halinde hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

-Nüfus kayıt örneği,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Ölüm belgesi,

-Talep dilekçesi, hazır olması işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

Veraset İlamı Süresi ve Cezası Var Mıdır?

Veraset ilamı süresi noterden veya mahkemeden alınan ilama, itiraz edilmediği veya veraset durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı ana kadar veraset ilamı süresi geçerlidir. Veraset durumunda değişkenlik olması, yasal mirasçılardan herhangi birinin vefat etmesi veya atanmış mirasçının başvurusu üzerine olabilecektir.

TMK m. 598/2’de açıkça düzenlendiği üzere atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra 1 ay içerisinde ilgili sulh hukuk mahkemesine başvurmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrası sulh hukuk mahkemesi tarafından varsa itirazlar değerlendirildikten sonra vasiyet alacaklısı veya atanmış mirasçı durumunu gösterir belge verilecektir. Mirasçılık belgesine ilişkin verilen belgeye yasal mirasçılar her zaman itiraz edebilecektir. Veya miras bırakanın ölüme bağlı olarak gerçekleştirmiş olduğu işlemin geçersizliği veya muvazaalı olduğuna ilişkin her zaman dava açılabilecektir.

Veraset İlamı Ne Zaman Çıkarılır?

Veraset ilamı bir kimsenin vefat etmesi sonrası ardında bıraktığı yasal mirasçıları ve paylarını görmek amacıyla ölüm kaydının sisteme düşülmesinden sonra her zaman alınabilecektir. Noterden veya mahkemeden alınacak veraset ilamını almaya engel bir durum olmaması halinde noter aracılığı ile almak daha hızlı ve pratik olacaktır. Ancak noter her başvuruda ve her şartta bekgeyi düzenleyemezken mahkeme gerekli araştırmaları yaptıktan sonra geç de olsa her hâlükârda belgeyi düzenleyecektir.

Veraset İlamı Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Veraset ilamı dava dilekçesi yazmaya başlamadan önce, dilekçeyi hangi makama sunucağınızı veya hangi mahkemeye sunacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemden sonra ilgili yere ilişkin başlığı attıktan sonra, talep eden bilgileri, müteveffa bilgileri, ölüme ilişkin tarih ve bilgiler belirtilmelidir. Açıklama kısmında kısaca olayları aydınlatacak şekilde açıklama yapılmalıdır. Son olarak sonuç ve istem kısmında mirasçılık belgesine ilişkin nihai talebinizi belirtmelisiniz. Tarih, isim, soyisim ve imzadan oluşan son kısımın da tamamlanmasıyla artık dilekçenizi verebilirsiniz. Herhangi bir hak kaybına uğramamanız için biz sizler adına bir dilekçe örneği hazırladık. İlgili dilekçe örneğine gitmek için lütfen buraya tıklayınız.

Kocaeli’de Veraset İlamı Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de alanında uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan Müşteki Ne Demek? Müşteki Sanık Ne Demek? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Veraset İlamı Örnek Yargı Kararları

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/1786

Karar Numarası: 2015/2529

Karar Tarihi: 09.03.2015

…Somut olayda, dava ve talep veraset ilamının iptali ve yeni bir veraset ilamı verilmesi istemine ilişkindir. Dava, Kadıköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/379-1025 Esas ve Karar sayılı veraset ilamında mirasçı olan Hazine hasım gösterilerek açıldığından çekişmeli hale gelmiştir. Bu nedenle veraset ilamının iptali ve yeni bir veraset ilamı verilmesi istemiyle açılan dava çekişmeli yargı niteliğinde olduğundan asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Her iki talep yönünden de davanın esasının karara bağlanması gerekirken mahkemece yeni veraset belgesi verilmesi talebinin çekişmesiz yargı niteliğinde olduğu gerekçesiyle bu konuda görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir