VELAYETIN DEGISTIRILMESI

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi konusuna ilişkin hükümler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 349. Maddesinde düzenlenmiştir. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde başlıklı Madde 349 “Velâyete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velâyetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere çocuğun velayeti verilen tarafın bir başkasıyla evlenmesi velayet kararını ve durumunu değiştirmeyecektir. Ancak yeni kurulan evliliğin çocuğun yaşamını olumsuz etkilemesi ve çocuğun üstün yararı dengelerini etkilemesi durumunda velayetin değiştirilmesine neden olabilecektir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme?

Dava, velayeti bulunan tarafın veya çocuğun ikametinin bulunduğu yer mahkemesi aile mahkemelerinde veya aile mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerinde açılabilecektir. Açılan velayetin değiştirilmesi davasında çocuğun velayetini talep eden taraf çocuğun üstün yararının değiştiğini daha önce velayete ilişkin verilen şartların değişmesiyle çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep edecektir. Çocuğun velayeti kamu düzenini ilgilendiren bir konu olduğundan hakim resen araştırma ilkesi doğrultusunda araştırmalarını yaparak delilleri toplayacaktır.

Daha Önceki Velayet Kararına Oranla Neler Değişmiş Olmalıdır?

Velayetin değiştirilmesi davalarında, önemli olan daha önce verilmiş velayete ilişkin kararda bulunan mevcut durum ve şartlara ilişkin değişikliklerdir. Durumlar değişmiş ise bu durumun çocuğu nasıl etkilediği araştırılacaktır. Araştırmalarda çocuğun yaşı ve görüşü ile birlikte yeni şartların değerlendirmesi pedagog raporu ile aydınlatılabilecektir.

Velayetin değiştirilmesi davası neticesinde mahkeme, yapılan tahkikat sonucunda çocuğun üstün yararı gereğince değişiklik gerekmediğine hükmedebileceği gibi yine çocuğun üstün yararını gözeterek velayetin değiştirilmesine hükmedebilecektir. Velayet verilmeyen taraf için şahsi münasebete ilişkin hususlarda da karar verilecektir. Mahkemenin devam ettiği süreçte herhangi bir tedbir kararı verilmediği sürece daha önce verilen velayet kararı geçerli olduğundan mevcut durum ve şartlar karara kadar korunacaktır.

Kocaeli’de Velayetin Değiştirilmesi Davaları

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de velayetin değiştirilmesine ilişkin dava ve süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.  Aile hukuku alanında uzman, Kocaeli Avukat ımıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan MENFİ TESPİT DAVASI ve BOŞANMA SONRASI MAL PAYLAŞIMI başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir