Vasi Atanması Dilekçe Örneği

Vasi Atanması Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Vasi Atanması Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Küçüklük, akıl hastalığı, savurganlık, bağımlılık, özgürlüğü bağlayıcı ceza veya istek üzerine yapılabilen vasi atama işlemine ilişikin Vasi Atanması Dilekçe Örneği metnimizi sizin için hazırladık. TMK m. 396 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş olan vesayet ilişkisi küçük veya kısıtlının menfaatlerini korumak için getirilmiş bir hukuki yoldur. Vesayet davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kısıtlı veya küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir.

Türk Medeni Kanunu 409. madde ve devamında vasi atanmasına ilişkin davaların hangi usullerde işleyeceği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Görüleceği üzere her bir kısıtlanma nedeninin veya küçüğe vasi atnması işleminin farklı değerledirmeleri ve usulleri bulunmaktadır. Bu nedenle, vasi atanmasına ilişkin davaları bir avukat desteği ile takip etmenizi öneririz.

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   : Ad, soyad, kimlik numarası ve adres.

DAVALI                   : HASIMSIZ

KISITLI ADAYI    : Kısıtlanması ve hakkında vasi atanması istenen kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi

KONU                       : ……… ……….’nın kısıtlanarak vesayet altına alınması ve vasi olarak  şahsımın görevlendirilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR    :

1-Kısıtlı adayı ……….. benim oğlum olup kendisi 18 yaşını doldurarak ergin olmuştur. Oğlumun ergin olmasıyla üzerindeki velayetim sona ermiştir. Fakat oğlum ……. akıl hastalığı sebebiyle rahatsız olup buna ilişkin sağlık kurulu raporu ekte sunulmuştur. Oğlum bu rahatsızlığı sebebiyle işlerini idare edememekte ve hayatını bakıma muhtaç bir şekilde sürdürmektedir.

2-Bu sebeplerle oğlum ……’nın kısıtlanarak vesayet altına alınmasını ve vasi olarak şahsımın atanmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ       NEDENLER : TMK m.405

DELİLLER                            : Nüfus kayıt örneği, sağlık kurulu raporu, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda açıkladığım ve re’sen gözetilecek hususlara binaen;

Oğlum ……..’nın vesayet altına alınmasını ve vasi olarak şahsımın görevlendirilmesini sayın mahkemeden saygıyla arz ve talep ederim. …./…../2022

 

DAVACI

Ad Soyad

İmza

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir