ticareti terk sucu sikayet dilekcesi

Ticareti Terk Suçu Şikayet Dilekçesi *2024 Güncel

Ticareti Terk Suçu Şikayet Dilekçesi *2024 Güncel

Ticareti terk suçu şikayet dilekçesi konusuna ilişkin örnek dilekçe metnimizi sizler için aşağıda paylaştık.

KOCAELİ NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN      : (Şikayet eden bilgileri)

VEKİLİ                       : Av. (Vekil Bilgilieri)

ŞÜPHELİ                  : (Şüpheli Bilgileri (TCKN: ))

SUÇ                             : İcra ve İflas Kanunu 44. Maddesi delaletiyle 337/a Maddesi gereğince Ticareti  Usulsüz Terk Etmek.

AÇIKLAMALAR     :

Şüpheli / şüphelilerin yetkilisi olduğu (…) şirketi adına başlatılan ve (…) Müdürlüğü’nün (…) Esasında görülen dosya kapsamında takip (…)  tarihinde usule uygun yapılan tebligat ile kesinleşmiştir. Kesinleşme işlemi sonrası icra müdürlüğü aracılığı ile borçlu şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde ve Mersis’te kayıtlı adresine menkul haczine gidilmiştir. Ancak haciz mahalinde borçlu / borçluların olmadığı uzun süredir bu adreste iş yapmadıkları görülmüş ve öğrenilmiştir. (İlgili haciz tutanağı ekte ve yukarıda esas numarası belirtilen dosyada mevcuttur.) Açıklanan nedenlerle İİK madde 44 ve 337/a düzenlemeleri neticesinde Ticareti Usulsüz Terk Etmek suçu nedeniyle işbu şikayette bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Anılan kanun maddeleri çerçevesinde suçun maddi ve manevi unsurlarını incelemek gerekirse;

 -MADDİ UNSURLARI;

1- Borçlu ticaret siciline kayıtlı tacir olmalıdır,

2- Borçlu tacirin ticareti terk etmesi gerekir,

3- İ.İ.K.’nun 337/a maddesindeki unsurlardan birinin varlığı aranmaktadır, (44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

4- Alacaklının tacirin terk hükümlerine aykırı davranışından zarar görmesi gerekmektedir.

-MANEVİ UNSURU;

İ.İ.K.’nun 337/a maddesi ile kötü niyetli borçluların davranışları ile alacaklıların hak ve menfaatlerinin zarar görmeleri engellenmek istenmiş olup, kastın veya taksirin varlığı şarttır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Ticareti Terk Suçu

Maddi ve manevi unsur ile şikayet süresi göz önüne alındığında suçun bütün unsurları ve şartları gerçekleşmiştir.

Yukarıda anılan unsurların yanında zarar gören alacaklının süresinde şikayeti de suçun oluşması için aranan şartlar arasındadır. Maddi ve manevi unsurlar işbu dosya üzerinden değerlendirildiğinde; Borçlu / Borçlular *** ticaret siciline kayıtlı bir tacir ve anılan şirketin yöneticisi konumdadır. Borçlu / borçluların ticareti terk etmiş oldukları MERSİS sistemi ve ticaret siciline beyan etmiş oldukları adrese fiili haciz işlemi için gidildiğinde açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. İİK madde 337/a maddesinde yer alan unsurlar gerçekleşmiş ve alacaklı olan müvekkil banka zarara uğramıştır. Manevi unsur olarak özellik arz eden bir durum olmadığı için fiilin kasten veya taksir ile işlenmesi önem arz etmemektedir. Dolayısıyla suçun tüm unsurları ve şartları oluşmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenler, ilgili kanun hükümleri ve yerleşik yargıtay içtihatları bir arada değerlendirildiğinde; Borçu / Borçluların Ticareti Usulsüz Terk Etmek suçundan cezalandırılmasını talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : HMK, İİK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : (…) İcra Müdürlüğü’nün (…) E. sayılı dosyası (Celp edilmek üzere), İlgili icra dosyasında yer alan haciz tutanakları, Dosyada mevcut Ticaret Sicili Kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen gözetilecek hususlarla birlikte;

– Şüpheli / Şüpheliler  (Şüpheli Bilgileri)  İİK madde 44 ve 337/a çerçevesinde Ticareti Terk suçundan CEZALANDIRILMASINA,

– Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasına, karar verilmesini talep ederiz. 01/01/2022

 

                                                                Av. (…)

                                                               Şikayet Eden Vekili

 

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmıştır. Dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek Kocaeli İcra Avukatı mızdan konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca sıkça okunan Covid-19 Aşısı Hukuken Zorunlu Tutulabilir Mi? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir