taahhudu ihlal dilekce ornegi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi *2023 Güncel

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi *2023 Güncel

İcra ceza mahkemesine sunulacak dilekçe ile yapılacak taahhüdü ihlal şikayet dilekçesi örneğini sizler için hazırladık.

 

*** NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

ŞİKEYET EDEN (ALACAKLI)  : (şikayet eden bilgileri yer almalıdır.)

VEKİLİ                                              : Av.

Adres

KARŞI TARAF (BORÇLU)          : (şikayet edilen borçlu bilgileri yer almalıdır.) (T.C. No. )

Adres

SUÇ                                                    : Taahhüdü İhlal (Borçlunun Ödeme Şartını İhlâli) Suçu (İİK m. 340)

SUÇ TARİHİ                                   : (Taksit ödemesinin ihlal edildiği tarih)

İCRA DOSYA NUMARASI         : *** E.

KONU                                                :  Taahhüd / taahhüdlerini ihlal eden karşı taraf/ların İİK m. 340 çerçevesinde cezalandırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1- Yukarıda esas numarası belirtilen *** İcra Müdürlüğünce yürütülen dosya kapsamında borçlu  *** ‘ya gönderilen ödeme emri usule uygun bir şekilde tebliğ edilmiş ve usule uygun yapılan tebligat neticesinde takip kesinleşmiştir.

2- Borçlu,  işbu dosya borcunu  icra müdürlüğü huzurunda ve alacaklı vekilinin muvafakatiyle, taksitler halinde ödeyeceğini usule uygun bir şekilde taahhüt etmiş; ancak haklı bir sebep olmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihler olan *** ve devamındaki ödeme tarihlerinde ödememiştir. Bu husus anılan icra dosyasında sabittir. İİK m. 340 çerçevesinde taahhüdü ihlâl veya diğer adıyla Borçlunun Ödeme Şartını İhlâli suçu sübut bulmuştur.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Ticareti Terk Suçu Şikayet Dilekçesi *2023 Güncel

3- Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza:

Madde 340 – (Değişik: 31/5/2005-5358/11 md.) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

4- Borçlu, usule uygun şekilde imzalayarak taahhüt ettiği şekilde borçlarını ödememiş olduğundan İİK m. 340 mucibinde cezalandırılmasını talep etme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :  İİK m. 340, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : *** İcra Müdürlüğü’nün *** Esas sayılı dosyası, İlgili Dosyada Mevcut Taahhüd Evrakları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek nedenlerle;

– Taahhüdü İhlal eden Karşı Tarafın (Borçlunun) cezalandırılmasına,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesi talep ederiz. 01/01/2022

 

Av. ***

Şikayet Eden Vekili

 

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek, Kocaeli İcra Avukatı mızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca sıkça okunan İdari İşlemin İptali Davası başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

One thought on “Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi *2023 Güncel”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir