surucu belgesinin geri alinmasi

Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Sürücü Belgesinin Geri Alınması

Son zamanlarda artan trafik denetlemeleri sonucunda istatistiklere yansıyan durumlar alkollü araç kullanan sayısının ve buna bağlı olarak sürücü belgesinin geri alınması taleplerinin gittikçe arttığı yönünde. Alkollü araç kullanmanın cezası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı başlıklı 48/5 maddesinde;

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan kanun hükmü doğrultusunda sürücü belgesinin alınması durumunun uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı ile alkollü araç kullanımı durumlarında meydana geldiği belirtilmiştir. Kanun maddesinde yer alan idari para cezaları her sene yeniden belirlenirken, sürücü belgesinin alınması süreleri aynen devam etmektedir.

Ayrıca kanun maddesinin ilerleyen fıkralarında ayrıca belirli oranlar üzerinde kullanılan uyuşturucu ve alkol miktarlarında cezai yargılama da yapılacağı belirtilmektedir. Kanunun tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi ile araç kullandığı tespit edilenler ve sürücü belgesi alınanların elbette ki bu yaptırıma karşı itiraz etme ve sürücü belgelerini geri alma ihtimalleri vardır. Sürücü belgesinin alınması ve idari para cezası yaptırımının iptali için, cezayı veren makamın bağlı bulunduğu sulh ceza hakimliğine cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebilecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İhtiyati Tedbir Nedir? Nasıl Kurulur?

Sürücü Belgesinin Geri Alınmasında Görevli Mahkeme

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sürücü belgesinin alınması yaptırımına karşı itiraz edilecek görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Yeni yapılan düzenleme ile birlikte eskiden idare mahkemesine yapılan itirazlar artık Sulh Ceza Hakimliklerine yapılmaktadır.

Sürücü Belgesinin Geri Alınmasında Yetkili Mahkeme

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi uyarınca sürücü belgesine el koyulanlar, sürücü belgesini geri alabilmek için cezanın verildiği yer Sulh Ceza Hakimliğine başvurmaları gerekmektedir. Örneğin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücü belgesine el koyma idari yaptırımı ile karşı karşıya kalan kişi Kocaeli Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuracaktır. Gebze ilçe sınırları içerisinde olayın meydana gelme durumunda ise Gebze Sulh Ceza Hakimliği itiraz için yetkili olacaktır.

Sürücü Belgesinin Geri Alınması Dilekçe Örneği

KOCAELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN:

İTİRAZ EDİLEN CEZA:

İTİRAZ KONUSU:

AÇIKLAMALAR:

01/01/2021 Tarihinde yolda seyir halinde giderken trafik polisleri tarafından yapılmakta olan alkol kontrolü sonrası üflemiş olduğum cihazda 0,93 promil alkollü görünmem nedeni ile tarafıma 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda 5.000 TL adli para cezası ve 6 ay süreyle sürücü belgesine el koyma idari yaptırımı uygulanmıştır. Ancak anılan idari yaptırım hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;

(Bu kısımda yaşamış olduğunuz somut olaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Alkol alınmadı ise bu belirtilecek, cihazın arızalı olduğu düşünülüyor ise bu durum belirtilecektir. Var ise kan testi sonucu gibi bilgiler de bu kısımda eklenecektir.)

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve sayın hakimliğinizin resen tespit edeceği hususlar birlikte değerlendirilerek;

  • 01/01/2021 tarihli ……… numaralı 5.000 TL adli para cezası ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el koyulmasına ilişkin idari işlemin iptalini talep ederim.

 

İsim Soyisim

(İmza)

Sıkça okunan Trafikte Yapılan Alkol Testine İtiraz başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir