resmi belgede sahtecilik 1

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanununun Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünün 204. maddesinde düzenlenen bir “sahtecilik” suçudur. Bu suça ilişkin kanun hükmü şu şekildedir:

Resmi belgede sahtecilik
Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

  1. Suça konu resmi belge bir kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır(istina: olarak kambiyo senetleri),
  2. Belgeyi düzenleyen makam ya da yetkili belge üzerindeki bilgilerden anlaşılmalıdır,
  3. Suça konu belgenin hukuken bir değerinin olması gerekir,
  4. Belge yazılı olmalıdır; Türkçe diliyle yazılmış olması şart değildir,
  5. Resmi belge mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Nitelikli Halleri

Bu suça ilişkin daha fazla cezayı gerektiren nitelikli haller şu şekilde sıralanabilir:

  • Kamu görevlisinin resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi, kullanması (TCK 204/2): Kamu görevlisinin görevinden dolayı suça konu resmi evrağı düzenleme, değiştirme ve kullanma yetkisi olmalıdır. Resmi evrakta sahtecilik suçunda fail olan kamu görevlisi, evrakı düzenlemeye veya kullanmaya yetkili değilse, 204/2 hükümlerine göre değil, 204/1 hükümlerine göre yargılanır.
  • Belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olması (TCK 204/3): Bu tip belgeler özel kanunlarda yer alan düzenlemeler sebebiyle sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli belge vasfına sahiptirler: mahkeme ilamları, noterlerde düzenleme biçiminde tanzim edilen evraklar, duruşma tutanakları, seçim tutanakları, belediye ceza tutanakları, ilam niteliğindeki belgeler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği tutulan suç tutanakları.
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası

Bu suça ilişkin öngörülen ceza basit ve nitelikli hale göre değişmektedir

  • Resmi evrakta sahtecilik suçunun ilk fıkrada belirtilen eylemlerle gerçekleştirilen basit halinde verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
  • Kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan sebeplerle suçu işlemesi halinde verilecek ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası,
  • Suça konu belgenin sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan resmi belgelerden olması halinde yukarıdaki fıkralara göre belirlenen ceza yarı oranında arttırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Görevli Mahkeme

Suçun ilk fıkrada düzenlenen basit halinde yargılama yapmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Fakat ikinci fıkrada düzenlenen kamu görevlisi tarafından işlenen nitelikli halinde ise yargılamada görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Süresi

Genel olarak şikayete tabi suçlarda şikayet süresi altı aydır. Resmi evrakta sahtecilik suçu soruşturması ve kovuşturması şikayete tabi suçlardan değildir; bu sebeple şikayet için bir süre sınırı yoktur. Zamanaşımı süreleri içinde her zaman soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu – Sonuç

Konuya ilişkin aleyhinize açılan soruşturma veya dava varsa ve konuyla alakalı bilgi almak istiyorsanız iletişim numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Ceza Hukuku konusunda Tutuklama Tedbiri adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir