ortakligin giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Özellikle mirasbırakanın birden fazla mirasçısı olması duurmunda, mirasçılar arasında yaşanan paylaşma problemine çözüm niteliğinde olan konuda sizler için Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu) Dilekçe Örneği metnimizi hazırladık.

 

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : Davayı açacak olan mirasçı (TC Kimlik Numarası)

Adres

VEKİLİ                                 : Av.

Adres

DAVALILAR                      : (Davacı dışında kalan diğer mirasçılar veya müşterek mülkiyette bulunan diğerleri. TC Kimlik Numaraları ve  varsa adresleri ile birlikte yazılmalıdır.)

KONU                                   : Muris (vafat eden bilgileri)’dan mirasçılara intikal eden taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-Ekte sunmuş olduğumuz Kocaeli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2021/000 E., 2021/000 Numaralı Kararında görüldüğü üzere müvekkil; miras bırakan ***’nın (TC Kimlik Numarası) mirasçıları arasında yer almaktadır. Ayrıca veraset ilamında müvekkil ile birlikte yer alan diğer mirasçılar yukarıda davalı olarak gösterilmiştir.

2- Muris tarafından mirasçılarına “Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 000 Mahallesi, 000 ada, 000 parsel ” sayılı arsa niteliğindeki taşınmaz miras olarak kalmıştır. İlgili taşınmaz miras işleminden dolayı tapuda mirasçılar adına müştereken kayıtlı bulunmaktadır.

3-Mirasçıların anlaşarak taşınmazı paylaşma imkanları bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu taşınmazın Tapuda kayıtlı mirasçılara, payları oranında aynen taksimi de mümkün değildir.

4-Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili taşınmazın satılarak paraya çevrilmesini, mirasçılara ve belediyeye payları oranında paylaşım yapılmasını talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      :  HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLER           : Veraset ilamı, Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, sair yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

– Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 000 Mahallesi, 000 ada, 000 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazda bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini talep ederiz. 01/01/2022

Av. ***

Davacı *** Vekili

 

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan avukatlık ofisimize gelerek konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca konuya ilişkin İZALE-İ ŞÜYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI Başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir