ortakligin giderilmesi

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi *2023 Güncel

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi *2023 Güncel

KOCAELİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                           : Ad, soyad, kimlik numarası, adres

DAVALI                           : Muhdesatın bulunduğu taşınmaz üzerinde hissedar olup, muhdesatın davacıya ait olduğunu açıkça kabul etmeyen paydaşların ad, soyad, kimlik numaraları ve adresleri.

KONU                               : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatın tarafıma aidiyetinin tespiti talebimdir.

HARCA ESAS DEĞER : …… TL

AÇIKLAMALAR             :

1-Kocaeli İli, İzmit İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parselde kayıtlı taşınmaz davalılarla birlikte bana babamdan miras kalmıştır. Bu taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi davası halen devam etmektedir.

2-Söz konusu taşınmaz üzerindeki iki katlı betonarme ev miras bırakan …..’nın sağ olduğu 2016 yılında benim tarafımdan yaptırılmıştır. Bu durum tüm paydaşlar tarafından bilnmesine rağmen bu evin tarafıma ait olduğu davalılar tarafından kabul edilmemektedir. Evin tarafıma ait olduğu komşu taşınmaz maliklerinin tanıklıklarıyla ve inşaat malzemelerine ilişkin faturalarla ispatlanacaktır. Ayrıca dava dışı paydaş …….’da bu evin bana ait olduğu hususunda tanıklık edecektir.

3-Yukarıda açıkladığım sebeplerle işbu muhdesatın aidiyetinin tespiti davasını açmış bulunmaktayım.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve HMK

HUKUKİ DELİLLER  : Tapu kayıtları, Ortaklığın giderilmesi dava dosyası, mirasçılık belgesi, Faturalar, Tanık beyanlar, Keşif, Bilirkişi incelemesi ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıkladığım sebeplere binaen;

  • Davamın kabulüne,
  • Kocaeli İli, İzmit İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki iki katlı betonarme evin(muhdesatın) tarafıma ait olduğunun tespitine,
  • Yargılama giderlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.03/01/2022
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Veraset İlamı Dilekçesi Örneği

DAVACI
Ad Soyad
İmza

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca konuya ilişkin Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Nedir? Başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir