maske cezasina itiraz

Maske Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Maske Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN         : Adı Soyadı (TCKN: )

Adres

KARŞI TARAF       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) VALİLİĞİ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ)

Adres

KONU                       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) Valiliği tarafından (….) sıra numaralı idari yaptırım kararının iptali talebimden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ    : (….)

AÇIKLAMALAR   :

(….) İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine (….) Valiliği tarafından, tarafım gösterilerek 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na (282. Madde) muhalefetten 900 TL idari para cezası, yaptırımı uygulanmıştır. Ancak işbu yaptırım hukuki mesnetten yoksun ve yerinde değildir. Şöyle ki;

Tarafıma tebliğ edilen yaptırım kararında kısaca; Tutanağa bağlı olarak “(….)” konumunda maskesiz olmam sebep gösterilmiştir. Ancak tutanakta tarafımın maskesiz olduğunu ispat edecek hiçbir veriye rastlanmamaktadır. Kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan, salt tutanak verileri idari yaptırım kararı için yeterli olmayıp, yaptırıma neden olan konu ile ilgili açıklayıcı ve kesin delillerin bulunması zorunludur. Nasıl ki trafik cezasına ilişkin işlemlerde trafik polisleri fotoğraf, video kaydı, tanık anlatımı gibi çeşitli ispat araçlarına dayanmakla yükümlü ise maske takılmamasına ilişkin tutanağa da durumu ispatlar kayıtlar eklenmelidir. Dolayısıyla yalnızca kolluk kuvvetlerinin beyanına dayalı tutanağa istinaden tarafıma maske takmadığıma ilişkin idari yaptırım uygulanması doğru olmamıştır.

Konuya ilişkin ülkemizde uygulama alanı bulan yerleşik içtihatlar mevcuttur. Bu içtihatlardan bir tanesi kısaca şöyledir;

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 09/11/2020 T. 2020/4354 E. 2020/14250 Sayılı Kararında: “…5442 Sayılı İl İdaresi 66/1. Maddesi çerçevesinde Valilik tarafından usulüne uygun şekilde ilan edilmemiş olması halinde idari para cezası karar tutanağında zikredilen karara istinaden uygulanan idari para cezasının şartları oluşmadığından ortadan kaldırılmasına… (bu husustaki ilanı ispata yarayan evrakların Valilik makamından sorulmasıyla dosyaya koyulması gerekmektedir.) Ayrıca maske cezası kesilebilmesi için uyarı levha ve afişlerinin olması gerekmektedir…”

Yukarıda yer alan Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere sayın hakimliğinizin tarafıma uygulanan idari yaptırımı aydınlatabilmek için 3 hususu net bir şekilde açıklığa kavuşturması gerekmektedir;

  • *** Valiliği tarafından maske takılmasına ilişkin karar hangi tarihte ve hangi usullerle, hangi kurul tarafından verilmiş ve var ise kararın duyurusu usule uygun bir şekilde yapılmış mıdır?
  • *** Valiliği tarafından aleyhime uygulanan idari yaptırıma dayanak oluşturan kolluk kuvveti tutanağında yer alan ifadeleri destekler nitelikte fotoğraf, video kaydı gibi deliller mevcut mudur?
  • Kolluk kuvveti tutanağında maske takılmayan ve suçun işlendiği yer olarak belirtilen “(….)” konumunda maske takılması gerektiğine ilişkin uyarı, levha veya afiş var mıdır?

Yukarıda yer alan 3 maddeden herhangi birisinin açıklığa kavuşturulamadığı halde tarafıma kesilen idari para cezası hatalı olacaktır ki araştırıldığında da görüleceği üzere (….)  Valiliği tarafından konuya ilişkin kararlar usule uygun şekilde duyurulmamış, kolluk kuvveti tutanağı deliller ile desteklenmemiş ve yaptırımın uygulandığı yerde uyarı, levha veya afiş bulunmamaktadır.

Covid-19 salgını çerçevesinde vatandaş olarak üstüme düşen görevleri -maske takmak dahil- düzenli olarak yerine getirmekteyim. İzaha ve ispata muhtaç (….) Valiliği tarafından uygulanan hatalı ve keyfi  idari yaptırım kararını kabul etmem mümkün değildir. Açıklamış olduğum nedenlerle (….) Tarihi Saat (….)’da işlendiği belirtilen (….)  sıra numaralı (….)  VALİLİĞİ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) tarafından uygulanan yaptırımın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğum hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah edilen ve hakimliğinizce  resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

  • (….) Valiliği tarafından (….)  sıra numaralı idari yaptırım kararının İPTALİNE,
  • Yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini talep ederim.

(….)

İtiraz Eden

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek maske cezasına itiraz konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Sıkça okunan SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir