mal rejiminin tasfiyesi davasi dilekce ornegi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Dilekçe Örneği

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Dilekçe Örneği

DAVACI:

VEKİLİ: Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

DAVALI:

KONU: Mal rejiminin tasfiyesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Kocaeli Aile Mahkemesinin 2022/2022 E. Sayılı dosyasında verilen boşanma kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2022/2023 Karar sayısıyla onanmış ve ardından her iki tarafın da temyiz itirazında bulunmaması sonrası karar *** tarihinde kesinleşmiştir. (Davayı, kesinleşen boşanma kararı sonrası açıyorsanız bu paragraf ile başlamanız gerekmektedir.)

TMK m. 179 vd. Hükümleri doğrultusunda eşler arasındaki mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ancak zaman aşımını durdurmak, özel boşanma talepli davamızda yer alan boşanma davasını değerlendiren mahkeme ile mal rejiminin tasfiyesi davasını gören mahkemenin aynı olmasının işleyiş açısından daha sağlıklı olacağı düşüncesi ile işbu boşanma davası ile birlikte mal rejiminin tasfiyesini de isteme zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. Yerleşik Yargıtay içtihatları ve uygulamada sıkça uygulanan prosedür doğrultusunda mal rejiminin tasfiyesine ilişkin taleplerimiz sayın mahkeme tarafından tefrik edilerek yeni bir dosya esasına kaydı ile boşanma davasının sonucunun beklenmesine karar verilmesini talep ederiz.  (Mal rejiminin tasfiyesi davasını, boşanma davası kesinleşmeden açmak isterseniz bu paragraf ile dilekçeye başlanmalıdır.)

Taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi bulunmamaktadır. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma hükümleri doğrultusunda yapılmalıdır. Müvekkilin evlilik birliği içerisinde edinilen ev, araba ve bankalarda bulunan nakit paralar üzerinde hakkı bulunmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisinde edinilen ve yapılacak tapu kayıt sorgusu, trafik tescil sorgusu, banka kayıtlarına ilişkin bilgilerin celbi sonrası tespit edilecek tüm mal varlığı ile ilgili katılma alacağımız mevcuttur. Mal varlıkları üzerinde müvekkilin 1/2  oranında hissesi bulunduğundan tespit edilecek mal varlıklarında 1/2 hissenin tesciline, bunun mümkün olmaması durumunda katılma alacağı olarak şimdilik 1.000 TL alacağın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini talep ederiz.  (Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımızı saklı tutarız.)

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Nafaka Azaltım Davası (İndirim)

Özel Boşanma Sebeplerinde Mal Rejiminin Tasfiyesi;

Özel boşanma nedenlerinden TMK m. 161 zina nedeniyle boşanma taleplerimizin değerlendirilmesi sonucu, sayın mahkemenin TMK m. 161 nedeniyle boşanmaya karar vermesi durumunda; TMK m. 236/2 “…Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.” hükmü doğrultusunda davalı tarafın pay oranının kaldırılarak veya azaltılarak tasfiyenin yapılmasını talep ederiz.  (Zina veya hayata kast nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde katılma alacağı oranı hakkaniyete uygun şekilde hakim tarafından belirlenebilecektir. Özel boşanma sebeplerinden belirttiğimiz iki boşanma sebebi nedeni ile boşanma kararı alanların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.)

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasında Tedbir Talebi;

Mal rejiminin tasfiyesi dosyası üzerinden veya işbu boşanma dosyası üzerinden acilen davalının mal varlıklarını kaçırmaması için tedbir kararı verilerek ilgili birimlere müzekkere yazılmasını talep ederiz. Ayrıca bankalarda bulunan nakit paraları da başka hesaplara aktararak kaçırmaması adına banka hesaplarına bloke koyulmasına karar verilemesini talep ederiz. 03/01/2022

Davacı Vekili

Av. Adem ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

Not: Yukarıda yer alan dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle iletişim ksımında yer lan bilgilerimiz ile Kocaeli’de bulunan avukatlıık ofisimizle iletişime geçerek aile hukuku alanında uzman avukatlarımız ile mal rejiminin tasfiyesi konusunda hukuki destek alabilirsiniz. Ayrıca çokça okunan Boşanma Avukatı başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir