karsiliksiz cek sikayeti

Karşılıksız Çek Şikayeti Dilekçe Örneği *2024 Güncel

Karşılıksız Çek Şikayeti Dilekçe Örneği *2024 Güncel

Karşılıksız çek keşide edilmesi durumuyla karşı karşıya kaldığınız durumlarda, icra ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile karşılıksız çek şikayeti yapabilirsiniz. Konuya ilişkin örnek dilekçe metnimizi aşağıda sizin için paylaştık.

KOCAELİ NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

ŞİKAYETÇİ           :    

VEKİLİ                   : 

ŞÜPHELİ               :                  

KONU                      : Şüpheli/Şüphelilerin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması ve haklarında koruma tedbiri olarak ”Çek düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına” karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR   

Şüpheliler, borçlarına karşılık olmak üzere; bir adet (…) Bankası  (…) Şubesi’nin (…) seri numaralı, (…) keşide tarihli, keşide yeri (…) olan (…) TL bedelli; çek keşide etmişlerdir. İşbu çek/ler; alacağına istinaden, son ciranta aracılığıyla müvekkile teslim edilmiştir.

Her bir çek, süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması nedeniyle ödenmediği hususu söz konusu çeklerin arkalarına şerh edilerek iade edilmiştir. Bu sebeple şüpheli şirket yetkililerinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması gerekmektedir.

Çek bedelleri ödenmemiştir. Şüpheli şirket ve yetkilileri aleyhinde (…) İcra Müdürlüğünün (…) Esas sayılı dosyası kapsamında icra takibi başlatılmış olup senet asılları İcra Müdürlüğü kasasındadır. (Karşılıksız olan çek veya çeklerle ilgili şikayette bulunulması için icra takibi başlatılmış olması zorunluluğu yoktur ancak başlatılmış bir icra takibi varsa bu şekilde belirtilmelidir.)

5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi: ”Yargılama sırasında ya da resen mahkeme tarafında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır.” hükmünü amirdir. Bu hüküm uyarınca şüpheliler hakkında tedbir olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelilerin, her bir çek için ayrı ayrı olmak üzere cezalandırılmaları adına mahkemenize başvurulması zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  : 6728. S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanununun 5.maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                      : Suça konu çekler, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM       

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla;

-Şüpheli şirket yetkililerine ait güncel adres bilgilerinin (…) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden sorulmasına,

-Yargılama sırasında şüpheliler hakkında Çek Kanunu m.5 kapsamında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ,

-Şüphelilerin her bir çek için ayrı ayrı karşılıksız çek keşide etmek suçundan  cezalandırılmasına,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şüphelilere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

 

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

   Av. (…)

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir. Kocaeli’de bulunan büromuza gelerek, Kocaeli İcra Avukatı mızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan KVKK ÇERÇEVESİNDE HAK ARAMA YÖNTEMLERİ ve İDARE HUKUKUNDA TAM YARGI DAVASI başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir