isten cikis kodu

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi Örneği *2024 Güncel

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi Örneği *2024 Güncel

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi sona erdikten sonra işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimin yanlış olması durumunda işten çıkış kodu düzeltme talebi yapılması gerekir. İşten çıkış bildiriminde işçinin işten ayrılma sebebi bulunmaktadır. İşveren bildirmiş olduğu ayrılma sebebinin sonuçlarına katlanmak zorundadır. İşten çıkış kodunun türüne göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi önemli alacakların durumu belirlenecektir. Bu nedenle anılan kayıtların yanlış olması veya işçiyi zarara uğratması durumunda, işten çıkış kodu düzeltme başvurusu yapılması gerekmektedir. Yazımızda bu sürecin nasıl işleyeceği, kodların açıklamaları ve örnek başvuru metnine yer vereceğiz.

 

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURAN : ………………….(Ad,Soyad ya da Tüzel Kişi Unvanı ile TCKN ya da Vergi kimlik No)

KONU : 08/02/2022 tarihli işten ayrılış bildirgesinde yanlış bildirilen işten çıkış kodunun düzeltilmesi talebimizdir.  

Kurumunuzda  …………………………………. sicil numarası ile kaydımız mevcuttur.

İşyerimizde …/…/2020-…/…/2022 tarihleri arasında çalışan …………………..  kimlik numaralı ……………   …………………… adlı eski personelimizin 08.02.2022 tarihli bildirge ile işten ayrılışı yapılmıştır. İşten ayrılış bildirgesinde çıkış kodu personel hatası sebebiyle , 26 numara – “Disiplin kurulu kararı ile fesih olarak seçilmiştir. Ancak dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz istifa dilekçesinden de anlaşılacağı üzere iş sözleşmesi personel tarafından feshedilmiştir. Bu sebeple işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten çıkış kodunun 3 numara – “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” şeklinde olması gerekmektedir. 

Açıklamalarımız doğrultusunda işten çıkış bildirgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını arz ve talep ederiz…./…/2022

İşveren

İmza

Ek- İstifa dilekçesi (1 sayfa)

SGK İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşçinin istifa ya da başka herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” gönderilir. Bu bildiri ile sigortalının işveren ile bağlantısı kesilmiş olur ve artık  işverenin işçi adına herhangi bir sigorta ödemesi yapması gerekmez. İşveren gönderdiği bildiride sigortalının neden işten ayrıldığını da göstermek zorundadır. İşverenler bunu SGK’nın resmi internet sayfasından alınan aşağıdaki listede belirtilen kodları kullanarak yapar.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi .
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
38- Doğum nedeniyle işten ayrılma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış
42- 4857/25-II-A
43- 4857/25-II-B
44- 4857/25-II-C
45- 4857/25-II-D
46- 4857/25-II-E
47- 4857/25-II-F
48- 4857/25-II-G
49- 4857/25-II-H
50- 4857/25-II-I
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

İşten Çıkış Kodu Nasıl Belirlenir?

İşveren göndereceği bildirgede yer alan işten çıkış kodunu işçinin görüş ya da onayını almadan belirleyebilir. İşverenin tek taraflı olarak işten çıkış sebebini belirlemesi ve bu belirlemenin fiili duruma uygun olmaması işçi açısından işsizlik maaşına hak kazanamamak gibi bazı dezavantajlı durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

SGK İşten Çıkış Kodu Düzeltme Yapılabilir Mi?

SGK işten çıkış kodunun düzeltme için çeşitli seçenekler mevcuttur. İlk olarak işten çıkış tarihi üzerinden 10 gün geçmemişse bizzat işveren tarafından işten çıkış kodunun düzeltilmesi mümkündür. Ancak bu süre geçtikten sonra yapılacak değiştirme talepleri kurum tarafından incelenecek ve yapılan başvuru ile değişikliği gerektirecek sebepler ortaya konmuş ve ilgili belgeler eklenmişse işten çıkış kodunun değişikliği talebi kabul edilecektir.

İşveren tarafından çıkış kodunun değiştirilmesi için gerekli başvurular yapılmazsa ve işçinin işten çıkış kodunun düzeltilmesinde hukuki yararı mevcut ise işçinin dava açarak işten çıkış kodunu düzelttirmesi de mümkündür.

SGK İşten Çıkış Kodunun Düzeltilmesi İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Çıkış tarihinden itibaren ilk 10 gün içerisinde işveren doğrudan online sistem üzerinden işten çıkış kodunu tek taraflı olarak değiştirebilmektedir. İşten çıkış tarihinden itibaren 10 gün geçti ise işten çıkış kodunun düzeltilmesi için işveren bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmalıdır.

 

Konuya ilişkin soru ve uyuşmazlıklarınız hakkında bilgi almak için İletişim sayfamızda yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

2 thoughts on “İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi Örneği *2024 Güncel”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir