is sozlesmesi belirsiz ve belirli sureli nedir

İş Sözleşmesi – Belirsiz ve Belirli Süreli Nedir?

İş Sözleşmesi – Belirsiz ve Belirli Süreli Nedir?

İş sözleşmesi: iş hukuku kapsamında incelenen ve genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi üstlendiği, işverenin de ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu yazımızda iş sözleşmelerinin belirli/belirsiz süreli ayrımına ilişkin açıklamalar yer alacaktır. Tabi olduğu hükümler ve taraflarar yüklediği hak ve sorumluluklar bakımından belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmeleri arasında çok önemli farklar mevcuttur.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi herhangi bir süre kaydı konulmadan kurulmuş olan iş sözleşmesidir.

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
Madde 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Sözleşmeler Arasındaki Farklar Nelerdir?

  1. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşme belirtilen süreyle kısıtlı olarak hüküm doğurur.
  2. Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre kaydının geçerli olması kanunda öngörülen şartların varlığına bağlı iken belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ek olarak aranan bir şart yoktur.
  3. Belirli süreli iş  sözleşmeleri yazılı olarak yapılması gerekirken belirsiz süreli iş sözleşmeleri sözlü olarak da kurulabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/22-391 K. 2014/710 T. 30.05.2014

“Somut olayda, işe iade davasında verilen karar ile davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı hususu kesinleşmiş olup davacının iş sözleşmesinde süre, İşin bitimi olarak kararlaştırılmış ve sendika temsilcilerinin de imzası bulunan tutanak ile işin bitimi ve iş bitimi ile davacının da içlerinde bulunduğu işçilerin iş akdinin sona erdiği hususu imza altına alınmıştır. Kaynak montaj işi biten bölümlerin işveren ve işyerindeki yetkili sendika temsilcileri ile birlikte tespit edildiği, bu tutanağın işin bitimi nedeniyle sözleşmenin feshini değil, işin bitimi nedeniyle sözleşme süresinin bitimini bildirmeyi amaçladığı açıktır.

Bu durumda davacının iş akdi sözleşmenin bitimi için öngörülen “işin bitimi” ile kendiliğinden sona erdiğinden, kıdem tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2015/922 K. 2017/316 T. 22.02.2017

“Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde, davacının çalıştığı iş yerinde halen görev yapan müdür yardımcısının, henüz sözleşme devam ederken 2011 yılı Ağustos ayında davacının sözleşmesinin yenilenmeyeceğini beyan ettiği ve 2011 Eylül döneminde okula yeni bir Türkçe öğretmeni alındığı konusundaki tanık beyanları, davacının davalıya çekmiş olduğu ihtarname ve Kütahya Bölge Çalışma Müdürlüğüne yapmış olduğu başvuru birlikte değerlendirildiğinde, davacının birer yıllık belirli süreli sözleşmeler ile 2006 yılından bu yana Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya devam ettiği ve her yıl sözleşmesinin yenilendiği, 2011 yılında ise davacının, sözleşmesinin yenilenmesini beklemesine rağmen davalı işveren tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin sözleşmenin yenilenmemiş olması nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 26.11.2014 gün, 2013/22-1443 E.-2014/958 K. sayılı kararında da aynı türde uyuşmazlıkla ilgili olarak davacının iş sözleşmesinin sürenin sonunda işverence haklı bir neden gösterilmeksizin yenilenmemesi nedeniyle kıdem tazminatı taleplerinin kabulünün gerekeceği kabul edilmiştir.”

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Sözleşme örneğine erişmek için buraya tıklayınız.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nedir?

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Sözleşme örneğine erişmek için buraya tıklayınız.

Kocaeli’de İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Kocaeli İzmit’te bulunan ancak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan iş birliği ağı sayesinde sınır ve süre tanımaksızın hukuki sorunlarınızla ilgilenen ofisimizin alanında uzman avukatları ile iletişime geçerek iş sözleşmeleri konusunda hukuki destek alabilirsiniz. Ayrıca konuya ilişkin “İş Mahkemesi Kaç Duruşmada Sonuçlanır?” adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir