Icra Takibi

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

Alacağı olan birisinin veya şirketin alacağını tahsil amacıyla icra takibi başlatarak tahsil etmeye çalışması gerekmektedir. Başlatılacak icra takibinde ise en doğru takip yolu tercih edilmelidir. Takip yollarından en çok tercih edilen ise İlamlı icra takibi ve İlamsız icra takibidir. Bu yazımızda sizler için en çok tercih edilen ilamlı ve ilamsız icra takiplerinin nasıl başlatıldığı, hangi aşamalarının bulunduğu, nasıl hızlı sonuca varılacağını ele alacağız.

İcra takibi başlatmadan takip türünü belirlemek oldukça önemlidir. Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, teminatın paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi, Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi gibi bir çok takip türü vardır. Ancak uygulamada en sık görülen takip türleri ilamlı ve ilamsız takiplerdir.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Kısaca herhangi bir belge, delil ve dayanağa gerek olmaksızın, icra dairesine usule uygun yapılacak başvuru sonrası herkesin kolaylıkla başlatabileceği icra takibi türüne ilamsız icra takibi denmektedir. Bu takip türünde alacağınız için bir belge ve dayanağınız olabileceği gibi bu zorunlu değildir. İcra dairesi ilamsız takiplerde herhangi bir dayanak aramazlar veya talep edemezler. Ancak alacaklı taraf bir belge veya dayanak sunarsa dosya arasına almalı ve borçluya ödeme emri ile birlikte göndermelidir.

İlamsız takipte alacağı belge veya benzeri bir şeyle desteklemek, daha sonra borçlu tarafından yapılabilecek olası bir itirazda kullanılması açısından veya haklı bir dayanak ile gelecek olan itirazı önlemek açısından önem arz etmektedir. (Borca itiraz Dilekçe Örneği) ilamsız icra takibi başlatıldıktan sonra, ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu 7 günlük itiraz süresi içerisinde alacağa itiraz ederse takip kendiliğinden duracaktır. Takibin durması ile dosyada başkaca işlem yapılamayacaktır. Bu durumda alacaklının yapması gereken genel mahkemelerde itirazın iptali davası veya icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açmak olacaktır. İşte bu davada alacaklı artık borç ilişkisini ispat etmek zorundadır. İcra takibi başlatılırken eklenen belgele de bu aşamada kullanılacaktır. Dava alacaklının lehine sonuçlanması halinde ise takibe kaldığı yerden devam edebilecektir.

Takibin ekine herhangi bir belge veya dayanak eklenmemesi ve borçlunun 7 günlük süre içerisinde itirazda bulunmaması durumunda da takip kesinleşecek ve haciz işlemleri uygulanabilecektir. Yani elinizde hiçbir belge ve dayanak yok ama birisinden alacaklı iseniz ilamsız icra takibi yolunu deneyerek alacağınıza ulaşma şansınız vardır. Ancak icra işlemleri uzmanlık gerektiren ve kısa süreli, teknik işler olduğu için bu süreçte bir avukat desteği alarak hak kaybına uğramamanızı tavsiye ederiz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İcra Hukukunda Şikayet

İlamlı İcra Takibi Nedir?

Yukarıda bahsedilenlerin tam aksini aslında ilamlı icra takibi için söyleyebiliriz. Bu takip türünde ise alacaklının elinde icra edilebilir bir mahkeme kararı veya kanunda ilam niteliğinde sayılan belgelerden birisi bulunması gerekmektedir. Mahkeme kararının icra edilebiliyor olup olmaması burada en önemli kriterdir. Mahkeme kararlarının ilamlı icra takibi yoluyla tahsili için asıl olan kural kararın kesinleşmesine gerek olmadığıdır. Ancak İcra ve İflas kanunumuzda sınırlı sayıda sayılan mahkeme kararlarının icrası için kesinleşmesi gerekmektedir.

İcra edilebilen bir mahkeme kararı veya ilam niteliğinde belirtilen bir belge ile takip başlatıldıktan sonra borçluya “icra emri” gönderilecektir. Borçlu bu takibe karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. Yalnızca icra hukuk mahkemesinde eksiklikleri veya usulsüzlükleri konu edebilecektir. Ancak icra mahkemesine devam eden davada tedbir kararı verilmediği sürece icra takibinde satış aşamasına kadar işlemlere devam edilebilecektir. İcra işlemleri uzmanlık gerektiren ve kısa süreli, teknik işler olduğu için bu süreçte bir avukat desteği alarak hak kaybına uğramamanızı tavsiye ederiz.

İlamlı ve İlamsız Takip Nasıl Başlatılır?

Takibin başlatılabilmesi için icra dairesine sözlü veya yazılı bildirimde bulunmak yeterlidir. Ancak kanunda yazan bu maddeye rağmen icra daireleri sözlü talepleri almamakta, yazılı bir şekilde takip talebinin hazırlanmış olması şartını aramaktadır. İlamlı takiplerde ise takip talebinin ekinde mahkeme kararının onaylı örneği veya barkodlu örneğinin bulunması gerekmektedir. Usule uygun şekilde hazırlanmış takip talebi ve ekleri ile birlikte kimlik fotokopisi ve evraklara atacağınız imzalar ile yetkili icra dairesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak icra işlemleri uzmanlık gerektiren ve kısa süreli, teknik işler olduğu için bu süreçte bir avukat desteği alarak hak kaybına uğramamanızı tavsiye ederiz.

Kocaeli’de İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Süreci

Ofisimiz Kocaeli / İzmit’te yer almaktadır. Ancak gelişen UYAP avukat ağı sayesinde Türkiye’nin her yerinden icra işlemleri kolayca yürütülebilmektedir. Gerek Kocaeli’de gerekse başka illerde bulunan icra takipleriniz ile ilgili avukatlarımızla görüşebilirsiniz. Görüşmek için iletişim kısmında yer alan bilgileri kullanabilirsiniz.

 

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir