ihtarname nedir ihtarname nasil yazilir

İhtarname Nedir? İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname Nedir? İhtarname Nasıl Yazılır?

İhtarname en genel tanımıyla, düzenleyen kişi tarafından konunun muhatabına gönderilen ve belirli bir konuda muhatabı ihtar eden yazılı belgedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere ihtarnamenin en önemli unsurlarından biri yazılı olması ve muhataba tebliğ edilmesidir.

İhtarname Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İhtarname yazılırken dikkat edilmesi noktalardan biri karşı tarafın adını ve adresini bilmektir. Karşı taraf bir şirket ise bu şirketin adresine Ticaret Sicil Gazetesinden veya Ticaret Bakanlığının MERSIS uygulamasından ulaşılabilir. Karşı tarafın adı veya ticaret unvanı ve adresi ihtar metnine yazılır. Ayrıca keşidecinin, yani ihtarname düzenleyen gerçek ya da tüzel kişinin adı ve adresi de hazırlanan metinde belirtilir. Devamında metnin konu kısmında kısaca ihtar edilecek hususlar belirtilir. İhtar metninin temel kısmı olan “Açıklamalar” kısmında ise ihtar çekilmesini gerektiren olaya ilişkin kısa ve özlü açıklamalar yapılır. Sonuç kısmında ise ihtar edilen husus olabildiğince kısa ve net bir şekilde ifade edilir ve muhataba bir süre verilir. Ayrıca muhatabın ihtara uymaması durumunda diğer yasal yollara müracaat edileceği de bu kısımda yazılır.

İhtarname hazırlanması noktasında avukat desteği almanız durumunda tüm bu hususlar avukatınız tarafından incelenip en doğru şekilde bir ihtar metni hazırlanacaktır. Genel olarak ihtar metninde bulunması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. İhtar düzenleyen kişinin(keşideci) adı ve soyadı
  2. İhtar düzenleyen kişinin T.C. kimlik numarası
  3. Vekilin adı ve soyadı(varsa)
  4. Muhatabın adı ve soyadı
  5. Muhatabın adresi
  6. İhtarın konusu
  7. İhtar konusu ile ilgili açıklamalar
  8.  Keşideci veya vekilinin adı soyadı ve imzası

İhtarname Hangi Yolla Gönderilir?

İhtar göndermenin çeşitli yolları vardır fakat önemli olan husus ispat yükünün yerine getirilmesidir. Hangi yolla gönderilirse gönderilsin olası bir ihtilaf durumunda mahkeme nezdinde ihtarnamenin muhataba gönderildiğinin ispatlanması gerekecektir. Bu bakımdan ispat yükü açısından en sağlam yöntemlerden biri noterlikler vasıtasıyla göndermektir. Ancak bazen daha az masraflı olması sebebiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla ihtarname gönderildiği de görülmektedir. Fakat posta yoluyla ihtarname göndermek ihtarnamenin içeriğinin ispatı açısından problemli olduğu için tavsiye edilmemektedir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Usule Uygun Tebligat Nasıl Yapılır?

Her ne kadar henüz yaygınlaşmamış olsa da KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yoluyla da hem daha az masrafla hem de ispat şartı açısından problemsiz bir şekilde ihtar çekilmesi de mümkündür.

Noterden İhtarname Nasıl Yazılır?

Noter vasıtasıyla ihtar göndermek üç kopya halinde ihtar metni hazırlanır. Noterlik tarafından bu üç kopyadan biri muhataba posta yoluyla gönderilir. Bir kopya noterlik dairesinde kayıtlı bir şekilde arşivlenir. Bir kopya ise onaylandıktan sonra ihtarnameyi düzenleyen kişiye iade edilir. İhtarnamenin muhataba tebliğ edilip edilmediğini öğrenmek için noterden posta barkodunun öğrenilmesi gerekecektir.

İhtar Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarlar, posta barkoduyla gonderitakip.ptt.gov.tr sitesi üzerinden kontrol edilir. Tebligatın muhataba teslim edildiği görüldükten sonra tebliğ evrakının noterliğe geri dönüşü için gerekli sürekli beklenir. Daha sonra ihtarnamenin gönderildiği noterliğe daha önce alınan ihtarnamenin onaylı sureti ile gidilerek, ihtarnameye tebliğ bilgilerinin şerh edilmesi istenir. Tebliğ bilgilerinin şerhi noterler tarafından ücretsiz olarak yapılır. Daha sonra ihtarda muhataba verilen sürenin sona ermesiyle birlikte ihtarname aşaması tamamlanmış olur. Muhatap ihtarnamede ihtar edilen hususu yerine getirirse uyuşmazlık dava yoluna gitmeden çok daha az masrafla kısa bir sürede çözülmüş olur.

Fakat muhatap ihtarda belirtilen hususlara uygun davranmaz örneğin kiralanan yeri boşaltmaz veya borcunu ödemez ise bu durumda somut olaya göre dava veya icra takibi yoluna başlamak üzere gerekli hazırlıklar yapılır.

İadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan tebligatlarda, tebligatın muhataba ulaştığını belirten pusula gönderen kişinin adresine getirilir.

KEP yoluyla gönderilen tebligatlarda ise gönderen kişi hizmet aldığı firmadan tebliğ bilgilerine ilişkin evrakları temin edebilir.

İzmit’te İhtarname Hazırlama Hizmeti

Yaşamış olduğunuz uyuşmazlıklara ilişkin olarak ihtarname hazırlama aşamasında ve devamında hukuki destek almak üzere büromuza başvurabilir, iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca  İhtarname Örneği – İşçi İşveren İhtarname adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir