icra takibinde borca itiraz

İcra Takibinde Borca İtiraz *2024 Güncel

İcra Takibinde Borca İtiraz *2024 Güncel

İcra takibinde borca itiraz için; 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu çerçevesinde adınıza başlatılmış ve tarafınıza usule uygun şekilde tebliğ edilmesiyle haberdar olduğunuz bir icra takibi mevcut ise yer alan bilgilerin doğru olmadığını veya borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız ödeme emrine veya icra emrine itiraz edebilirsiniz. İtirazın süreleri, itirazın nereye yapılacağı ve hangi hususlara itiraz edilebileceği takip türüne göre değişkenlik gösterecektir. Öncelikle takip türleri nedir sorusunun cevabını bulmamız gerekecektir. Bunun için “Takip Türleri” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Ödeme emrinde yer alan borcun kendinize ait olduğunu bilmenize rağmen masrafları ve giderleri göze alarak süreci uzatmak istiyorsanız bu durumda da borca itiraz edebilirsiniz. Öncelikle bu konuyu daha anlaşılır bir halde anlatabilmek için itirazları ilamlı takiplerde itiraz, ilamsız takiplerde itiraz ve kambiyo senetlerine mahsus takip yolunda itiraz olarak ayırmamız gerekir.

1-) İlamlı İcra Takibinde Borca İtiraz

İlamlı takiplerde itiraz, diğer itirazlara göre farklılık arz eder. İlamlı takipler sonucu icra müdürlüğü tarafından gönderilen borcun ödenmesi gerektiğini bildirir evrağa icra emri denmektedir. İcra emrine itiraz edebilmek için, tebliğinden önce yapılmış olan bir ödeme olduğu veya alacağın zamanaşımına uğradığı iddialarıyla icra takibinin bulunduğu yer icra mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz edilebilecektir. İcra takibinin başlamasından sonra yapılan harici ödemeler için ise her zaman icra mahkemesine itiraz edilebilecektir. Ayrıca ilamın bölünemezliği ilkesine aykırı bir duruma da süresiz olarak itiraz edilebilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki ilamlı takiplerde icra mahkemesine yapılan itiraz icrayı durdurmayacaktır. İcranın durması; ilam eğer ki bir mahkeme kararı ise tehir-i icra talepli istinaf yoluna başvurularak gerekli teminatlar yatırılmasıyla alınacak karar sonrası veya icra mahkemesine itiraz sonrası mahkeme tarafından icranın geri bırakılması kararıyla mümkündür.

2-) İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz

İlamsız icra takiplerinde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takibin bulunduğu icra dairesine itiraz sunulabilecektir. İtiraz sözlü veya yazılı şekilde olur. Ancak uygulamada genelde kimlik fotokopisi ile birlikte altı imzalı bir dilekçe talep edilmektedir. İlamsız takiplerde borca yapılan itiraz sonrası takip durur. Süresinden sonra yapılan itiraz icra takibini durdurmaz. Ancak kusuru olmamasına rağmen itiraz edebilmesini engelleyecek olayların ispatlanması durumunda süre bu aşamadan itibaren işlemeye başlamış sayılacaktır. İcra müdürü hak düşürücü olan bu süreleri resen araştırmak zorundadır. Borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilecektir. Bu durumda itiraz edilen kısım için icra takibi dururken itiraz edilmeyen kısım için takibe devam edilecektir. İlamsız takiplerde yetkili icra müdürlüğü önemlidir. Yetkili müdürlük borçlunun yerleşim yerinin bağlı olduğu icra müdürlüğüdür. İlamsız takibin yetkisiz yerde başlatıldığını düşünüyorsanız buna da itiraz edebilirsiniz. Ancak bu itirazda yetkili icra müdürlüğünü göstermediğiniz durumda yetki itirazı kabul edilmeyecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Delil Tespiti Davası

3-) Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Borca İtiraz

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu da ilamsız icra takibinin bir türüdür. Ancak kanun tarafından farklı itiraz süresine ve şekline bağlanmış özel takip yoludur. Kambiyo takibine ilişkin ödeme emrinin tebliğ olmasından itibaren borçlu, dilerse 5 gün içerisinde itiraz eder. Bu itiraz yetkiye, imzaya veya borcu olmadığına ilişkin olabilir. Ancak bu itiraz icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine yapılacaktır. İşbu itiraz sonrası takip durmayacaktır. Takibin durması için mahkeme tarafından icranın geri bırakılması kararı verilmesi gerekmektedir. İtiraz ancak satış işlemlerini durduracaktır. Borçlu itirazının reddedilmesi durumunda menfi tespit veya istirdat davası açabilecektir. Borçlunun itirazının kabulü halinde temyiz sınırını aşmayan kesin nitelikteki karar sonrası takip iptal edilecektir. Temyiz sınırının üstünde olması durumunda ve süresinde alacaklı tarafından temyiz edilmesi durumunda karar henüz kesinleşmediğinden takip iptal edilemeyecek ancak kesinleştikten sonra iptal edilebilecektir.

NOT: Borçlu olduğunuzu bilmenize rağmen yalnızca süreyi uzatmak amacıyla yapılan itirazlar yapılabilir. Bu durumda alacaklının açacağı itirazın iptali davaları veya icra mahkemesi tarafından görülen itiraz davalarında; icra inkâr tazminatına hükmedilme ihtimali mevcuttur. Bu oran takip değerinin yüzde 20’sinden az olamayacaktır. Dolayısıyla icra takibinde yapılacak olan itirazlar önemli hak kayıplarına neden olabilecektir. Bu nedenle avukat desteği almanızı öneririz.

Kocaeli’de Borca İtiraz Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de icra takibinde borca itiraz süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. İcra ve İflas Hukuku alanında uzman, Kocaeli İcra Avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan Ortaklığın Giderilmesi Davası ve İcra Yolu İle Kiracının Tahliyesi başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir