icra hukukunda takip turleri

İcra Hukukunda Takip Türleri

İcra Hukukunda Takip Türleri

İcra hukukunda takip türlerinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Çünkü alacaklı olarak başlatacağınız bir icra takibinde, doğru takip türünü seçmek hem tahsil aşamalarında size kolaylık sağlayacak hem de olası itirazları aza indirecektir. Borçlu taraf açısından ise hangi takip türü ile karşı karşıya olduğunu bilmek aynı zamanda hangi hukuki yolları hangi sürelerle kullanabileceğini bilmesini sağlayacaktır. Daha önceki yazılarımızdan “BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ” başlıklı yazımızla şablon bir itirazın nasıl yapılacağını göstermiştik. “İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ” başlıklı yazımızda ise hangi icra türünde itirazların hangi sürelerde ve nerelere yapılacağını ayrıntılı şekilde açıkladık. Bu başlığımızda ise her iki yazımızı tamamlar nitelikte icra hukukunda takip türleri konusunda neler olduğunu inceleyeceğiz.

1-)İlamsız İcra (Örnek No: 7)

Uygulamada sıkça karşılaşılan ilamsız icra takibi en kolay başlatılabilecek takip türüdür. Elinizde borca ilişkin herhangi bir belge olmaması durumunda dahi Genel Haciz Yoluyla Takip şekliyle başvurulabilecektir.  Ayrıca mahkemenin devam ettiği süreçte verilen tedbir nafakası da ilamsız olarak takibe konu edilebilecektir. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip, Kiralananın Tahliyesi ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi olmak üzere dört şekli bulunmaktadır.  Genel Haciz Yoluyla Takip şekli haricindeki diğer üç şeklin kullanılabilmesi için bilgi ve belgelerin olması gerekmektedir. İlamsız takiplerde itiraz süresi ve itirazsın nasıl yapılacağına ilişkin yukarıda bahsetmiş olduğumuz yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

2-)İlamlı Takip (Örnek No: 4-5)

Mahkemece verilmiş bir kararın veya İİK m. 38’de sayılan ilam mahiyetine haiz belgelerden birisinin varlığı halinde ilamlı takip yoluna başvurulabilecektir. İİK M. 38 “Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir” şeklinde düzenlenmiştir. Mahkemece verilen kararlardan bazıları hemen ilamlı icraya konu olabilir. Bazıları ise icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranır. Kesinleşmesi gereken istisnai haller sınırlı sayıda kanunda sayılmıştır. Bunlar kısaca şu şekildedir;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İcra Taahhüdü Nedir? (Ödeme Şartı Sözleşmesi)

-Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar,

-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,

-İstihkak davasının kabulüne ilişkin karar

-Menfi tespit veya istirdat davalarına ilişkin ilamlar,

-Tenfize ilişkin ilamlar,

Kocaeli’de İcra Hukukunda Takip Türleri ve Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de icra hukukunda takip türleri ve süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. İcra ve İflas Hukuku alanında uzman, Kocaeli İcra Avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan İDARE HUKUKUNDA TAM YARGI DAVASI başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir