hapis cezasının ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi (Tck M.51)

Hapis Cezasının Ertelenmesi (Tck M.51)

Hapis cezasının ertelenmesi Türk Ceza Kanununun 51. Maddesinde düzenlenen ve cezanın infazına ilişkin değişikler getiren bir karardır. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği zaman hükmedilen ceza, ceza evinde infaz edilmeyecektir.

Hapis cezasının ertelenmesi

            Madde 51- (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

  1. a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
  2. b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, Gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, infaz hâkimi kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir. (3)

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

  1. a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,
  2. b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
  3. c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, Mahkemece karar verilebilir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Şartları

1-Sanığın mahkum olduğu cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis cezası olması gerekir. Ancak 18 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler için bu süre 3 yıldır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği *2024 Güncel

2-Sanık hakkında daha önce kasten işlenebilen bir suçla ilgili 3 aydan fazla mahkumiyet kararı verilmemiş olmalıdır.

3-Mahkeme tarafından yapılan objektif değerlendirmede sanığın tekrar suç işlemeyeceğine yönelik kanaat oluşması gerekir.

4-Bu şartlara ek olarak mahkemece aynen iade veya tazmin şartı getirilebilir.

Denetim Süresi Nedir?

Mahkemece cezanın ertelenmesine karar verilmesiyle birlikte bir de denetim süresi belirlenir. Bu süre 1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. Ayrıca denetim süresi ertelenen hapis cezası süresinden de az olamaz. Denetim süresi kararın kesinleşmesiyle başlar. Mahkemece sanığa denetim süresinde yerine getirmek üzere birtakım yükümlülükler yüklenebilir ama şart değildir. Denetim süresinde sanığın, mahkemece yüklenen yükümlülüklere aykırı davranması, kasten bir suç işlemesi vakaları ortaya çıkabilir. Bu durumda ertelenen cezanın tamamının veya bir bölümünün ceza infaz kurumunda çekmesine karar verilir.

Cezanın Ertelenmesi Kararına Karşı Kanun Yolu

Genel olarak cezanın ertelenmesine yönelik kararlara karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvurulması mümkündür.

Cezanın Ertelenmesinin Hagb Kararından Farkları Nelerdir?

Her iki ceza hukuku kurumunun uygulanmasına ilişkin şartlar ve denetim süresine ilişkin düzenlemelerde farklar vardır. Ancak temel fark; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi durumunda ortada hukuki sonuç doğuran bir hüküm yoktur.  Cezanın ertelenmesine karar verilmesi durumunda ise ortada bir mahkumiyet hükmü vardır. Dolayısıyla hapis cezasının ertelenmesi durumunda kişi hakkında mahkumiyetin cezanın infazı dışındaki bütün sonuçları doğacaktır. HAGB hakkında daha detaylı bilgi için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Hagb) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kocaeli’de Hapis Cezanın Ertelenmesi Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de cezanın ertelenmesi süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. CezaHukuku alanında uzman, Kocaeli Ceza Avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir