seri muhakeme usulü

Seri Muhakeme Usulü (Ceza Yargılamasında)

Seri Muhakeme Usulü (Ceza Yargılamasında)

Seri muhakeme usulü savcılık tarafından uygulanan ve Ceza Muhakemesi Kanununun 250. Maddesinde düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur. Seri muhakeme usulünde savcılık tarafından yapılan ceza teklifinin şüpheli tarafından kabul edilmesi ve daha sonra buna ilişkin savcılık tarafından belirlenen cezanın mahkeme tarafından onaylanması söz konusu olur.

Seri muhakeme usulü

Madde 250

(1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır:

 1. a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
 2. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
 3. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),
 4. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra),
 5. Gürültüye neden olma (madde 183),
 6. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
 7. Mühür bozma (madde 203),
 8. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
 9. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra),
 10. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268),

suçları.

 1. b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.
 2. c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen suç.

 1. d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları

Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç.

 1. e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirir.

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar

1-Soruşturma aşamasının tamamlanması ve şüpheli hakkında iddianame düzenlemeye yeter derecede şüphe mevcut olması gerekir. Takipsizlik kararı verilecek durumda bu usul uygulanamaz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Sanal Para Hesapları Haczedilebilir Mi?

2-Birden fazla şüpheli varsa tamamının bu usulün uygulanmasını kabul etmesi gerekir.

3-Seri muhakeme usulünün uygulanmasına ilişkin teklifin şüpheli tarafından kabul edilmesi gerekir. Ayrıca bu aşamada müdafinin de şüphelinin yanında bulunması zorunludur.

4-Şüpheliye isnat edilen suçun kanunda düzenlenen suçlardan biri olması gerekir. Bu suçlar yukarıda verilen madde metninde sıralanmıştır.

Seri Muhakeme Usulü Nedir? (Genel Bilgiler)

Şüpheli, seri muhakeme usulü teklif edilmek üzere davet edilir. Davet e-posta, telefon gibi yollarla da yapılabilir.

Şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi üzerine “Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde  bulundurarak, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirler”. Erteleme ya da HAGB kararı verilmesi de mümkündür.

Savcılık tarafından görevli mahkemeye kanunda belirtilen unsurları içeren ve  yaptırımı içeren bir yazı gönderilir.

Mahkeme şüpheli ve müdafisini dinler. Seri muhakeme usulünün şartlarına ilişkin denetim yapar. Aykırı bir durum yoksa talepnamede belirlenen yaptırımı hüküm altına alır.

Usulün şüpheli tarafından kabul edilmesi durumunda, herhangi bir sebeple seri muhakeme usulünden vazgeçilebilir. Bu durumda şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul etmesine ilişkin beyanları ve tutanaklar delil olarak kullanılamaz.

Ceza hukukuna ilişkin soru ve sorunlarınız için Kocaeli İzmit’te bulunan avukatlık büromuza başvurabilirsiniz.

Kocaeli’de Seri Muhakeme Usulü Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de seri muhakeme usulü ve süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Ceza Hukuku alanında uzman, Kocaeli Ceza  Avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan BASİT YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ve Ceza Yargılamasında Soruşturma Evresi başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir