İcra Avukatı
İcra Avukatı
İcra iflas hukuku çerçevesinde yer alan ve günümüzde sıkça başvurulan ilamsız takipler, ilamlı takipler, kiralananın tahliyesi takipleri ve kambiyo takipleri başta olmak üzere icra iflas hukuku alanında yer alan tüm iş ve davalarda hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde yaşanan tüm uyuşmazlıklar ile ilgilenmekte; başta kira ilişkileri, alım-satım ilişkileri olmak üzere gerçek hayatta neredeyse en çok uyuşmazlığın yaşandığı borçlar hukuku alanında hizmet vermektedir.

Devamını Oku

Ceza Avukatı
Ceza Avukatı
A&G HUKUK BÜROSU; ceza hukuku alanında yer alan hukuki uyuşmazlıklar ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde dosyaların takibini yapmakta, itiraz edilmesi gereken mercilere durumu anında bildirmekte, düzenli olarak cezaevi ziyareti yapmakta ve müvekillerine dosyanın her aşamasında bilgi vermektedir.

Devamını Oku

Ticaret ve Şirketler Hukuku
Ticaret ve Şirketler Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; şirketiniz veya işletmenizle ilgili kuruluş, yönetim, sona erme gibi aşamaların tamamında yaşayacağınız sorunların çözümünde, izlenmesi gereken prosedürün tespitinde; konkordato, iflas gibi durumlarda yapılacak başvurularda ve ticari alacak takibi konusunda hukuki destek vermektedir.

Devamını Oku

İş Hukuku
İş Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; iş hukuku çerçevesinde oluşacak işe iade, işçilik alacağı, iş kazaları, hizmet tespiti gibi 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Özellikle işten haksız yere çıkarıldığınızda veya işyerinizden alacaklarınız olduğunda vakit kaybetmeden avukatlarımız ile iletişime geçiniz.

Devamını Oku

Boşanma Avukatı
Boşanma Avukatı
A&G HUKUK BÜROSU; 4721 sayılı Medeni Kanun hükümlerinde düzenlenmiş olan aile hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan boşanma, babalık davası, nafaka, mal rejimi davaları, evlat edinme, tanıma tenfiz gibi davalar başta olmak üzere tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Devamını Oku

İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; idare ile yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin hukuka aykırı iş ve işlemleri için açılacak iptal ve zararın giderilmesine yönelik davalar ve vergi hukukuna ilişkin yaşanan uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Devamını Oku

Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; 6502 saytılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde oluşan uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyetine başvuru, arabuluculuk, alacak davası, ayıplı malın iadesi davası başta olmak üzere anılan kanun kapsamındaki tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; son zamanlarda uygulamada çokça yer bulan ve her gün yeni gelişmelerin yaşandığı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında oluşan hukuki uyuşmazlıklarda hizmet vermekte, danışmanlık sağlamakta ve talep eden şirketlere aydınlatma metni hazırlamaktadır.

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku
Yabancılar Hukuku
A&G HUKUK BÜROSU; idare ile yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin hukuka aykırı iş ve işlemleri için açılacak iptal ve zararın giderilmesine yönelik davalar ve vergi hukukuna ilişkin yaşanan uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Devamını Oku