Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

Bulaşıcı Hastalıklar İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu

Bulaşıcı Hastalıklar konusu Türk Ceza Kanunun 195. Maddesinden düzenlenen bu suç ile kamu sağlığının korunması amaçlanmıştır.

 Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

            Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde gerekçesi şu şekildedir: “Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.”

Suçun Unsurları

1-Bulaşıcı hastalık sebebiyle enfekte olmuş veya ölmüş en az bir kişinin olması: Hastalığın “bulaşıcı” olması yeterlidir, pandemi seviyesine ulaşmış olması gerekmez.

2-Yetkili makamlar tarafından karantina ve tedbir kararı alınması.

3-Failin alınan tedbirlere aykırı davranması.

Genel Bilgiler

Dünya genelinde yayılan ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs salgını sebebiyle alınan idari tedbirlere uyulmaması durumunda bu suçun işlenmesi söz konusu olacaktır.

Bu suçtan dolayı soruşturma ve yargılama yapılması için şikayet gerekmez, savcılık tarafından re’sen soruşturma yapılır.

Bu suç için öngörülen dava zamanaşımı 8 yıldır.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu uzlaşma veya önödeme kapsamındaki suçlardan değildir.

Bu suça ilişkin yargılamalarda Seri Muhakeme Usulü uygulanmaz.

Bu suça ilişkin yargılamalarda Asliye Ceza Mahkemesi görevli olup; yargılamanın basit yargılama usulüne göre yapılması mümkündür.

Konuyla ilgili olarak şu yazımıza da göz atabilirsiniz:MASKE CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Müşteki Ne Demek? Müşteki Sanık Ne Demek?

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir