bosanma davasi

Boşanma Davası

YouTube video

Boşanma Davası

Boşanma davası sadece eşlerin açabileceği ve hakim kararı ile evliliği sonlandıran durumlardan biridir. Medeni Kanunumuzda öngörülmüş bazı boşanma çeşitlerine bakmak gerekirse;

1)Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Öncelikle zina kavramını açıklamak gerekirse, evli erkeğin eşi dışında bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi veya evli kadının eşi dışında bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi durumunu ifade eder. Cinsel ilişki dışındaki temaslar medeni kanun çerçevesinde zina olarak kabul edilmez. Zina, kanunumuzda sayılan özel boşanma sebeplerinden birisi olduğundan kanunun öngördüğü şartlar gerçekleşmiş olmalıdır. Zina nedeniyle boşanma kararı verilebilmesinin şartları;

–Zina fiilini öğrenen eşin, öğrendikten sonra 6 ay içerisinde bu nedene dayanarak dava açması gerekmektedir,

–Her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır.

Yukarıda bahsedilen şartların gerçekleşmiş olması halinde özel boşanma sebeplerinden zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilecektir. Ancak zina durumu bilinmesine rağmen 6 aylık ve 5 yıllık zamanaşımları şartlarından herhangi birisi sağlanmazsa, boşanmak isteyen eş zina nedeniyle boşanma talep edemeyecek ancak zina fiilini genel boşanma sebebi olarak öne sürebilecektir.

2)Hayata Kast Ve Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Öncelikle kavramları açıklamak gerekirse; hayata kast nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, bir eşin diğerini öldüreceği yönünde davranışlar sergilemesi veya intihara teşvik etmesi şeklinde olur. Pek kötü veya onur kırıcı davranışta medeni kanun çerçevesinde değerlendirildiğinde dövmek, aç bırakmak, işkence vb. gibi durumlar kötü veya onur kırıcı davranış olarak değerlendirilmektedir.

Anılan fiillerin meydana gelmesi durumunda, özel boşanma nedenlerinden hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için, eşin fiili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde dava açması gerekmektedir. Her halde fiilin işlenmesinden itibaren 5 yıl içerisinde dava açılmalıdır.

3)Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birisinin küçük düşürücü bir suç işlemesi ve diğer eşin bundan dolayı evliliği devam ettiremeyecek durumda olmasını ifade eder. Eğer ki kesinleşen bir suç sonrası diğer eş tarafından affedilmiş veya bu yönde davranışlar sergilenmişse artık bu özel nedene dayanarak boşanmaya karar verilemeyecektir.

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, haysiyetsiz hayat süren eşin davranışlarının evlilik birliğini çekilemez hale getiriyor olması gerekmekle birlikte bu nedenle dav açacak eşin de haysiyetsiz hayat sürdürmemesi gerekmektedir.

4)Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birisinin ortak yaşam alanından haklı bir sebebi olmaksızın ayrılması veya diğer eşin ortak yaşam alanından ayrılmasına neden olacak davranışlar sergilemesi durumunda aşağıda belirtilen şartların da gerçekleşmiş olması durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Diğer şartlar şu şekildedir;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Tmk M. 166)

–Ayrı yaşama durumu en az 6 ay devam etmelidir,

–Terkin üzerinden en az 4 ay geçmesiyle mahkeme veya başka bir vasıta ile ortak konutu terk eden veya davranışlarıyla terk edilmesine neden olan eş, ortak konuta 2 ay içerisinde dönmesi için uyarıda bulunulur.

Yukarıda bahsedilen şartların gerçekleşmiş olması durumunda özel boşanma sebeplerinden terk nedeniyle boşanma kararı verilebilecektir.

5)Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için öncelikle akıl hastalığının evlilik birliğinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda zaten boşanmadan değil evliliğin butlanından bahsedilecektir. Akıl hastalığının, resmi bir sağlık kuruluşu aracılığıyla iyileşmesinin mümkün olmadığı raporu ile birlikte diğer eş için ortak hayatı devam ettiremeyecek derecede etkilemiş olması gerekmektedir.  Boşanma davasında, belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme özel boşanma nedenlerinden olan akıl sağlığı nedeniyle boşanmaya karar verecektir.

6)Evlilik Birliğinin Sarsılması (Genel Boşanma Nedeni)

Evlilik birliğinin sarsılması veya evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak bahsedilen ve medeni kanunda genel boşanma nedeni olarak adlandırılan boşanma türü hukukumuzda en sık karşılaşılan boşanma türüdür.  Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için yapılacak değerlendirme her evlilik için özeldir. Çünkü her evliliğin şartları ve uyuşmazlıkları farklılıklar oluşturmaktadır. Kimi evlilik için para, evlilik birliğinin temelden sarsılması için bir sebep olamayacakken kimi evlilikler içinse bu durum evlilik birliğini çekilemez hale getirerek boşanma nedeni olacaktır. En sık rastlanan boşanma nedeni arasında yer alan bu konuda Boşanma Davası Dilekçe Örneği metnimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

7)Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin bilgiler, Aile Hukuku kategorisi içerisinde yer alan giriş yazımızda mevcuttur.

Boşanma Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Boşanma davasında, görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Ancak aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son 6 aydır ortak yaşamı sürdürdükleri yerleşim yeridir.

Uyarı!

Boşanma davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu hükümlerinin geçerli olduğu, mahkemelerde görüldüğünden bu süreçte kesinlikle bir avukat yardımı alınması gerekmektedir. Özellikle son yapılan değişikliklerle birlikte telafisi mümkün olmayan yeni usul kuralları getirilmiştir. “Usul esastan önce gelir” ilkesi doğrultusunda hareket eden hukuk davalarında yapılacak bir usul hatası ile hak kaybına uğrama ihtimali yüksek olduğundan alanında uzman avukatlarımız ile iletişime geçebilir ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Lütfen yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu ve her olayın somut özelliklerine göre farklılıklar göstereceğini unutmayınız.

Kocaeli’de Boşanma Davası, Kocaeli Boşanma Avukatı

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de boşanma davası süreçleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.  Alanında uzman Kocaeli boşanma avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Ayrıca mevcut konuyla ilişkili ve dikkanizi çekeceğini düşündüğümüz BOŞANMA SONRASI MAL PAYLAŞIMI başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir