bosanma davasi cevap dilekcesi ornegi

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Eşler e-devletin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte artık dava açıldığını henüz tebligat gelmeden öğrenmekte ve boşanma davası cevap dilekçesi için hazırlıklara başlamaktadırlar. Cevap dilekçesi de dava dilekçesi kadar önem arz etmektedir. Çünkü boşanma davalarında karşı dava açılabileceği gibi, davacı tarafın taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği veya boşanmayı kabul edip etmediği önemli sonuçlara yol açacağından cevap dilekçesi de fazlaca önem arz etmektedir. Açıklamış olduğumuz nedenlerle siz okurlarımıza yardımcı olmak amacıyla boşanma davası cevap dilekçesi için aşağıda yer alan örnek metni hazırladık. Ancak her dilekçe örneğinde belirttiğimiz gibi bu dilekçe metinleri örnek olup, her somut olaya göre dilekçeler değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak adına boşanma avukatı ile görüşmenizde fayda olacaktır. Ayrıca çekişmeli boşanma gibi yıpratıcı ve uzun süren bir sürece girmek istemiyor iseniz anlaşmalı boşanma protokolü örneği yazımızı inceleyerek, daha etkili ve kısa bir yol olan anlaşmalı boşanma hakkında da bilgi alabilirsiniz.

 

Dilekçe Örneği

 

Dava ve Cevap Dilekçesi

06/11/2022

Tedbir Taleplidir

KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                  : 2022/0000 E.

DAVALI ve KARŞI DAVACI    : İsim Soyisim (TCKN: 000 )

Adres:

VEKİLİ                              : Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

-Adres Antettedir.-

DAVACI ve KARŞI DAVALI    : İsim Soyisim (TCKN: 000)

Adres:

VEKİLİ                              : Av. İsim Soyisim

KONU                         : Davaya cevap ile birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsılması (genel boşanma sebebi TMK m. 166/1) gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verilmesine ilişkin karşı davamızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR              :

1-Müvekkil ile davalı İSİM SOYİSİM 03/03/2012 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten; 02/01/2013 doğumlu İSİM SOYİSİM (9 Yaşında) ve 29/11/2018 doğumlu İSİM SOYİSİM (4 Yaşında) isimli 2 müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkil serbest meslekle uğraşmakta genellikle asgari ücret dolaylarında maaş almaktadır. Davacı karşı davalı taraf ise ev hanımıdır. Müvekkil, evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiş, çocuklarının gelişimi ve eğitimi için her türlü imkanı sağlamıştır. Ancak aynı çaba davacı karşı davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir.

A-)Davacı Karşı Davalının, Dava Dilekçesindeki İddialarına İlişkin Cevaplarımız

A.1. Davacı karşı davalı dava dilekçesinde gerçek dışı ve hayatın olağan akışına aykırı bir çok iddiada bulunarak “hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış” nedeniyle yani TMK m. 162 Doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Bu iddialara sırasıyla cevap vermek gerekirse;

A.2. (Bu kısımda davacı tarafın dilekçesinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığını düşündüğünüz tüm hususlarla alakalı teker teker açıklamalar yapılacaktır. Dava dilekçesinde belirtilenlerin abartılı, uydurulmuş, yalan, gerçek dışı ifadeler olduğu gerekirse vurgulanmalıdır.)

B-)Karşı Davamıza İlişkin Beyanlarımız

B.1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, ortak yaşamın karşı tarafın kusurlu davranışları nedeniyle artık devam ettirilemeyecek hale gelmiş olması nedenleriyle karşı dava açarak taleplerimizi bildirme zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Müvekkil evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumluluklarını harfiyen yerine getirirken davalı taraf ortak yaşamı çekilmez hale getiren davranışlarda bulunmuştur. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

B.2. (Bu kısım, eğer ki dava dilekçesine vermiş olduğunuz cevaplarla birlikte karşı dava açarak taleplerinizin bulunması halinde düzenlenecektir. Karşı dava açarak, maddi manevi tazminat, nafaka, velayet gibi kalemlerde taleplerde bulunabilirsiniz. Karşı dava açmanız demek boşanmayı kabul etmediğiniz anlamına gelmez. Tam aksine boşanmayı kabul etmiyor iseniz davanın reddini talep edersiniz. Ancak burada davanın reddini talep etmekle birlikte, bu kısımda açıklamış olduğunuz nedenlerle boşanmaya karar verilmesi gerektiği belirtilerek, kusurun karşı tarafta olduğu iddia edilecektir.)

B.3.Yukarıda anlatmış olduğumuz olayları TMK m. 166/1 (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) çerçevesinde değerlendirmek gerekirse; “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı TMK m. 166/1 “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir…” hükmü amirdir. Anılan hüküm çerçevesinde boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalı ve bu durum eşlerden birinin müşterek hayatı sürdürmesinin beklenemeyeceği düzeyde olmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması her evlilik için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Müvekkil ile davalı arasında yaşananlara bakıldığında; Karşı tarafın ciddi psikolojik sorunları bulunması, kafasında kurduğu konularda müvekkil eve gelince ağır hakaretler etmesi, müşterek çocuklara karşı sürekli şiddet uygulaması, aile sırlarını ve gizliliği ihlal etmesi, müvekkilin kardeşinin 2 kere nişan atmasına neden olması, nedenleriyle müvekkil için evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeyi beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıştır.

Yukarıda açıklanan sebepler, kanun hükümleri ve yerleşik yargıtay içtihatları  doğrultusunda; karşı tarafın kusurlu davranışları nedeniyle tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, güven ve  duygusal bağın kopmuş olması, aslında fikren ve bedenen bitmiş bir evliliğin bulunması nedenleriyle; evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması üzerine mahkemenizde işbu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

B.8. Velayete ilişkin açıklamalarımız:

“Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları

  1. Hâkimin takdir yetkisi

Madde 182 – Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.” Hükmü amirdir.

Anılan hüküm ve yukarıda anlatılanlar çerçevesinde;  tarafların bu evlilikten 02/01/2013 doğumlu İSİM SOYİSİM (9 Yaşında) ve 29/11/2018 doğumlu İSİM SOYİSİM (4 Yaşında) isimli 2 müşterek çocukları bulunmaktadır. Yukarıda ayrıntılı anlattığımız hususlar çerçevesinde çocukların üstün yararı gereğince müvekkil baba yanında kalmaları gerekmektedir. Zira çocukların annede kalmaları durumunda hayati tehlikeleri söz konusudur. Çocukların uzman psikolog / sosyolog eşliğinde alınacak ifadelerinde de durum açıkça ortaya çıkacaktır. Açıklamış olduğumuz nedenlerle müşterek çocukların velayetlerinin müvekkil babaya verilmesini talep ederiz.

B.9. Nafakaya ilişkin açıklamalarımız:

TMK m. 174 çerçevesinde çocuğun velayetinin müvekkil babaya bırakılması durumunda iştirak nafakası durumu söz konusudur. İştirak nafakası olarak her çocuk için 500’er TL nafaka talebimiz bulunmaktadır.

Evlilik birliği içerisinde ortak giderlere sürekli katılan ve şuan bu giderlerin borcunu ödemeye devam eden müvekkildir. Ancak yine de bu aşamada haklarımız saklı kalması kaydıyla herhangi bir yoksulluk nafakası talebimiz yoktur.

Verilecek nafakanın  devam eden süreçte her yıl belirlenen ÜFE oranında artışına karar verilmesini talep ederiz.

B.10. Tedbirlere ilişkin açıklamalarımız:

-Yukarıda B.8. bölümünde yer alan velayet talebimizin  işbu dava dilekçesi ile açılacak dava süresince davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşeceği tarihe kadar tedbiren karar verilmesini talep ederiz.

-Yukarıda B.9. bölümünde yer alan nafaka talebimizin işbu dava dilekçesi ile açılacak dava süresince davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşeceği tarihe kadar tedbiren karar verilmesini talep ederiz.

B.11. Tazminata ilişkin açıklamalarımız:

-“…Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Manevi tazminat, bozulan manevi dengenin yeniden sağlanması için kabul edilmiş bir tatmin (veya telafi) yöntemi olup, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı teşkil etmesi halinde manevi tazminata hükmedilir. Manevi tazminatın miktarının belirlenmesinde ise, kişilik haklarına yapılan saldırının niteliği ve tarafların sosyal ve ekonomik durumları etkili ölçüttür…” ifadeleri ile olayımızla birebir örtüşen Hukuk Genel Kurulu’nun 14.04.2010 gün ve 2010/2-203 E., 2010/220 K. sayılı ilamı doğrultusunda öncelikle manevi tazminat talebimiz mevcuttur. HGK kararında da bahsedildiği üzere boşanmaya sebep olan olaylar müvekkilin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu için yukarıda bilgisi verilen ekonomik durumlar doğrultusunda davalının 50.000 TL manevi tazminatı müvekkile ödemesine karar verilmesini talep ederiz.

-Yukarıda açıklanan olaylar nedeniyle davalının 50.000 TL maddi tazminatı müvekkile ödemesine karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER          : 4721 Sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :

-Tanıklar; (Dilekçemizde bahsetmiş olduğumuz hususlarda tanıklık yapacaklardır.) (İsimleri bilahare bildirilecektir.)

– Yemin, bilirkişi, isticvap, kolluk araştırması, ekonomik durum araştırması, keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

-Nafaka ve velayet konusunda açıklamalar kısmında ayrıntılı yer alan TEDBİR taleplerimizin KABULÜNE,

-Müşterek çocukların velayetinin müvekkil babaya bırakılmasına ilişkin talebimizin KABULÜNE,

-Maddi – manevi tazminat taleplerimizin KABULÜNE,

-İştirak nafakası talebimizin KABULÜNE,

-Tarafların TMK m. 166/1 hükmü gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

-Davacı karşı davalı tarafın davasının REDDİNE,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı karşı davalı taraf üzerine BIRAKILMASINA, karar verilmesini talep ederiz. 06/11/2022

 

Av. ADEM ÇEÇEN

Davalı Karşı Davacı

İSİM SOYİSİM Vekili

Not: Boşanma davası cevap dilekçesi örneği metnimizin genel ifadelerden oluştuğunu ve her olaya göre şekillendirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor ve sıkça okunan ve konumuzla ilgili Boşanma Davası Dilekçe Örneği Başlıklı yazımızı da ayrıca okumanızı tavsiye ederiz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir