Anonim Sirketlerde Avukat Zorunlulugu

Anonim Şirketlerde Avukat Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat zorunluluğuna ilişkin düzenleme Avukatlık Kanunu‘nun 35.maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre bazı anonim şirketlerin hizmet ya da vekalet sözleşmesi kapsamında yani sigortalı olarak ya da sadece sözleşmeli olarak avukat istihdam etmeleri zorunludur.

“Avukatlık Kanunu – Yalnız avukatların yapabileceği işler:
Madde 35 –  (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

Avukat zorunluluğuna ilişkin düzenleme incelendiğinde aynı zorunluluğun üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerini de kapsadığı görülecektir.

Hangi Şirketler Avukat İstihdam Etmek Zorundadır?

2023 yılı için avukat istihdam etme zorunluluğu bulunan anonim şirketler:

  •  250.000,00 TL ve üzeri esas sermayeyle kurulan ve tescil edilen,
  • 250.000,00 TL’nin altında bir sermayeyle kurulmuş, ancak sonrasında 250.000,00 TL ve üzeri esas sermayeye ulaşmış anonim şirketlerdir.

Anonim Şirketlerde Avukatlar İçin Ödenmesi Gereken Ücret Ne Kadar?

Avukat ile müvekkil arasında imzalanacak vekalet sözleşmesi kapsamında vekalet ücreti bedeli taraflarca karşılıklı müzakereler sonucunda serbestçe belirlenir. Ücret belirlenirken yapılacak işlemlerin sıklığı, karmaşıklığı, bu işlemler için harcanacak emek ve mesai gibi hususlar dikkate alınır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Karşılıksız Çek Şikayeti Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Ek olarak ücret belirlenirken belirli aralıklarla güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınmalıdır çünkü belirlenecek vekalet ücretinin bu tarifenin altında olması yasaklanmıştır.

2023 yılı için anonim şirketlerde avukat zorunluluğu kapsamında vekalet ücreti olarak ödenecek minimum ücret KDV hariç aylık 8.300 TL ‘dir.

Zorunluluğa Uyulmamasının Yaptırımı Nedir?

Avukatlık Kanunu’nda yer alan düzenleme göre zorunlu olduğu halde avukat istihdam etmeyen anonim şirketlere sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası kesilecektir.

İdari yaptırıma şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.

2023 yılı için avukat istihdam etmeyen anonim şirketler hakkında aylık olarak yaklaşık 20.000 TL civarında idari para cezası kesilecektir. İdari para cezasına karşı olağan itiraz süreçleri işletilebilir.

Anonim Şirketler İçin Önleyici Hukuk Danışmanlığı

Şirketinizin yatırım, alım-satım, istihdam gibi bir çok konuda yaptığı iş ve işlemlerin önceden bir avukat tarafından değerlendirilmesi ve verilen tavsiyelerin yerine getirilmesi sonradan yaşanacak bir çok zaman ve para kaybının önüne geçebilmektedir. Bu sebeple büyük sermayeleri yöneten şirket yöneticilerinin önemli kararları vermeden önce mutlaka bir avukat görüşü alması telafisi zor zararların doğmaması açısından çok önemlidir.

Anonim Şirketlerde Avukat Zorunluluğu Kapsamında Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Merkezi Kocaeli ya da farklı şehirlerde yer alan anonim şirketlerin yaşadığı hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve zorunlu avukat istihdamı kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması gibi ihtiyaçlarınız için Kocaeli, İzmit’te yer alan avukatlık büromuza başvurabilirsiniz.

Ayrıca Kıymet Takdiri Nedir? adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

One thought on “Anonim Şirketlerde Avukat Zorunluluğu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir