adli yardım

Adli Yardım Talebi Dilekçe Örneği *2024 Güncel

Adli Yardım Talebi Dilekçe Örneği *2024 Güncel

Davanın açılacağı ilgili mahkemeye davayı açmadan da başvurulması mümkün olan adli yardım konusu için adli yardım talebi dilekçe örneğini sizler için hazırladık.

 

KOCAELİ (   ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İLGİLİ İCRA DOSYASI         : Kocaeli İcra Dairesi 2000/00222 E.

TALEP EDEN (ALACAKLI) : 

KONU                                          : İcra dosyası için adli yardım talebimdir.

AÇIKLAMALAR                       :

1-Kocaeli İcra Dairesinin 2000/00222 E. Sayılı dosyasında alacaklı olarak bulunmaktayım.

2-İcra dosyasından borçlunun gayrimenkullerine haciz şerhi koyulmuştur. Fakat satış işlemlerine ve diğer icra takip işlemlerine devam edecek maddi gücüm olmadığından işbu adli yardım talebinde bulunmam gerekmiştir.

3-HMK m.334’ün ilk fıkrasında adli yardım kararı verilebilmesi için gerekli şartlar şu şekilde açıklanmıştır: “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Buradan anlaşılacağı üzere adli yardım için ilk şart yetersiz maddi güç olup ikinci şart ise esas hakkındaki talebin açıkça dayanaktan yoksun olmamasıdır.

4-Yetersiz maddi güce ilişkin olarak yetkili makamdan almış olduğum mali durumuma ilişkin belge (Fakirlik belgesi) ekte sunulmuştur. Ayrıca UYAP üzerinden yapılan sorgularda da üzerime kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmadığı görülecektir. Herhangi bir işte de çalışmadığım gözetildiğinde maddi durumumun adli yardım kararı verilmesi için elverişli olduğu aşikardır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hakkımda Açılmış Dava Var Mı?

5-Adli yardım için ikinci şart olan talebin açıkça dayanaktan yoksun olmaması konusunda ise ortada kesinleşmiş bir icra takibi bulunması yeterlidir. Bu sebeple sayın mahkemenizce icra dosyasının celbine karar verilmesini, icra dosyası incelenerek talebim hakkında karar verilmesini talep etmekteyim.

6-Yukarıda açıkladığım üzere devam etmekte olan takip dosyasındaki tüm harç ve masraflardan muaf tutulmamı HMK m.336/1 hükmüne göre sayın mahkemenizden talep ederim.

DELİLLER : Kocaeli İcra Dairesi 2000/00222 E. sayılı dosya, Muhtarlıktan verilen mali duruma ilişkin belge, Tapu kayıtları, UYAP malvarlığı sorgulamaları, Gerekli görülürse sosyal ekonomik durum incelemeler, ikamesi mümkün her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK m.334/1 ve 336/1

NETİCE ve TALEP : Yukarıda açıkladığım sebeplere binaen:

-Adli yardım talebimin kabulüne,
-Kocaeli İcra Dairesi 2000/00222 E. Sayılı İcra dosyasındaki tüm harç ve masraflardan muaf tutulmama,
-Adli yardım kararının icra dosyasına gönderilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden saygı ile arz ve talep ederim. 01/01/2022

Talep eden

imza

 

NOT: Bu dilekçe metni örnek olmak üzere hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya, dava veya takibin konusuna göre farklılık göstermektedir. Konu hakkında detaylı bilgi almak için Kocaeli’de bulunan büromuza başvurabilirsiniz. İletişim kısmında yer alan bilgilerimizle alanında uzman avukatlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca sıkça okunan Veraset İlamı Nedir? Veraset İlamı Nasıl Alınır? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir